Groningen, indoor, SIAG, 26/27-1-2008

Meisjes-D: Kiki Wesselo, ver, 3.93 mtr. en 60 mtr. horden, 11.67 sec. (fin. 11.20 sec., CR) en 60 mtr., 9.12 sec. (1/2 fin. 9.13 sec.); Isabelle Spierings, 60 mtr., 9.20 sec. (1/2 fin. 9.27 sec.) en 60 mtr. horden, 11.65 sec. (fin. 11.57 sec.) ;

Jongens-D: Thomas van Laar, 60 mtr., 8.82 sec. (1/2 fin. 8.98 sec.) en 1000 mtr., 3.07.71 min. (CR) ; Arend-Jan Spierenburg, kogel, 1e. 10.06 mtr. en 60 mtr. horden, 9.91 sec. (fin. 3e. 9.81 sec., CR);

Meisjes-C: Willemijn van Laar, 60 mtr. horden, 10.04 sec. (1/2 fin. 10.04 sec., CR) en kogel, 9.60 mtr. en ver, 4.34 mtr.;

Jongens-B: Julio Smid, 200 mtr., 24.29 sec. (CR) en 60 mtr., 7.60 sec. (1/2 fin. 7.45 sec. en fin. 7.48 sec.);

Meisjes-B: Sanne Visser, 60 mtr., 8.51 sec. en kogel, 9.87 mtr.; Nancy van Petersen, 60 mtr., 8.06 sec. (fin. 3e. 8.09 sec.) en 60 mtr. horden, 9.06 sec. (1/2 fin. 9.04 sec. , CR/ fin. 2e. 9.06 sec.) ; Mala Noija, ver, 4.39 mtr. ;

Meisjes-pupillen-A (2e jrs.) : Marije Bosboom, kogel, 5.86 mtr. en 1000 mtr., 4.18.24 min. en 60 mtr., 10.43 sec. en hoog, 1.15 mtr.; Gerber Loman, 60 mtr., 10.71 sec. en hoog, 1.05 mtr. en kogel, 4.32 mtr. en 1000 mtr., 3.55.57 min.;

Meisjes pupillen-B: Liset van der Hulst, 1000 mtr., 4.25.46 min. en 40 mtr., 8.07 sec. en kogel, 4.17 mtr. en ver, 2.35 mtr.;

Meisjes pupillen-C: Eva van der Hulst, 40 mtr., 9.07 sec. en 600 mtr., 2.46.82 min. en ver, 1.76 mtr.