Op 20 juni jl. heb ik uit handen van Erwin van Andel, C1000 Epe, een cheque ter waarde van € 415 ontvangen.
Dit is het resultaat van de door de C1000 georganiseerde ’Spek je Clubkas’ actie.
Een ieder die hier aan mee heeft gewerk, hartelijk bedankt.

De grootste dank gaat uit aan de C1000 in Epe voor het organiseren van deze ludieke actie.

Namens het bestuur,
Jan Lubbinge

20-06-09 Actie C1000, Epe