Wisseling in het Bestuur

 

Op de Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag, 2 maart jl is o.a. een wisseling in de bezetting van het bestuur aan de orde geweest. Frank Mensink en John Steentjes waren statutair aftredend. Vervolgens heeft het bestuur Cor van Emmerik en Fred van Gasteren voorgedragen de beide vacatures op te vullen. Deze voordracht is door de ALV overgenomen. Op  6 maart jl  zijn de lopende zaken door het nieuwe bestuur besproken, in aanwezigheid van Frank en John.  De stand van zaken in de Actielijst (het werkblad van het bestuur) en de vaststelling van het concept van de notulen van de ALV van vorige week zijn o.a. besproken. Verder is de portefeuilleverdeling in het nieuwe bestuur aan de orde geweest.  Voor het voor ons liggend verenigingsjaar is de indeling als volgt:

Voorzitter René Hondelink (bestuur@avcialfo.nl)
Secretaris Robert van der Hulst (secretaris@avcialfo.nl)
Penningmeester Jan Baack (penningmeester@avcialfo.nl)
Vrijwilligersbeleid Cor van Emmerik (Cor@avcialfo.nl)
Sportbeleid Fred van Gasteren (Fred@avcialfo.nl)

  

Het door het bestuur vastgestelde concept van de notulen van de ALV van 2 maart 2012 vindt u hier. In de eerstvolgende ALV zal dit concept voor de officiële vaststelling geagendeerd worden.