Concept notulen ALV 13 februari 2015

De concept notulen van de ALV van 13 februari 2015 kunnen worden gedownload van de website.