Activiteiten door derden op de baan deze week gestart

M.i.v. deze week trainen sporters van AV Veluwe, AV 34 en de RSG (weer) op onze baan.
Om preciezer te zijn:
Dit (mede-)gebruik door derden past in onze meerjarendoelstellingen zoals vastgelegd in het beleidsplan 2016-2020.
Heb je vragen over dit medegebruik of merk je dat er nog aanvullende praktische afspraken nodig zijn, laat dan even aan ons weten.
Met goed overleg moet dit alles prettig kunnen verlopen.
 
Namens bestuur,
met groet,
John Steentjes (wnd secr).