Nieuwsbrief Bestuur AV Cialfo

Nieuw

Niet helemaal nieuw, maar wel een verandering in beleid binnen AV Cialfo is het volgende.

Het blijkt steeds moeilijker voor de clubhuiscommissie en vrijwilligerscommissie om voldoende bezetting voor de kantine te vinden bij wedstrijden, evenementen en vooral tijdens trainingstijden. Verschillende groepen hebben dat zelf opgelost en zo verzorgen de aanwezige leden, bij de pupillen de ouders, de kantinedienst na de training.

Uitgaande van ons devies ‘voor leden, door leden’, willen we niet in de situatie komen dat we van buiten mensen moeten aantrekken om voor ons deze klus te klaren.

Na de training.

Daarom willen we met ingang van 1 juli a.s. het zelf verzorgen van de kantinedienst na de training, wat vaak neerkomt op thee zetten, algemeen invoeren. We vragen de trainingsgroepen dit nu zelf te regelen bij voorbeeld door een lijst te laten rondgaan waarop men intekent wanneer men zijn/haar dienst doet en wellicht het instellen van een coördinator per groep. Dit lijkt ons geen taak voor de trainers.

Bij wedstrijden en evenementen.

Voor kantinebezetting tijdens wedstrijden en evenementen zal de vrijwilligerscommissie een beroep blijven doen op de leden door hen persoonlijk, telefonisch of via de e-mail te benaderen. Graag zien we dat ieder lid een paar keer per jaar een bijdrage levert. We denken dan aan achter de bar staan, broodjes smeren, helpen als jury bij de wedstrijd en het op post staan bij een wedstrijd- of recreatieloop.

Vragen over de kantinedienst en inzet bij wedstrijden/evenementen.

In de komende weken proberen we iedereen via de training te bereiken. Heb je vragen hoe je zaken moet aanpakken, b.v. waar staat de thee, welke kopjes, hoe werkt de afwasmachine e.d., dan kun je dat vragen aan Annelies Muller (aeemuller@ziggo.nl) en/of Gerhard Stegeman (gerhardstegemanepe@hetnet.nl).

Voor wedstrijden en evenementen kun je met je inzet en vragen terecht bij Johan Logtenberg (jlogtenberg@vpf.nl) of Dennis van Lith (vanlithdennis@gmail.com).

Controle van telefoonnummers en e-mailadressen.

De atletiekunie heeft dit jaar alle leden een bewijs van lidmaatschap gestuurd via de mail. Niet iedere lid heeft dat kunnen ontvangen. Ook in onze ledenadministratie blijken niet alle emailadressen aanwezig of correct.

We vragen daarom alle trainingsgroepen in de ledenlijst te checken of hun telefoonnummer en emailadres nog juist zijn en zo nodig aan te passen. De ledenlijsten zitten in de telefoonmap in de kantine.

Activiteiten door derden op de baan deze week gestart

M.i.v. deze week trainen sporters van AV Veluwe, AV 34 en de RSG (weer) op onze baan.
Om preciezer te zijn:
  • iedere woensdagavond om 19.00 uur komen er sporters van AV Veluwe ivm de renovatie van hun eigen baan,
  • (iedere) zaterdagmorgen komt een mastergroep van AV 34,
  • iedere week (ma t/m vr) leerlingen en hun docenten van de RSG.
  • Intussen is ook de survivalruntraining uitgebreid met een training op donderdag van 17.00 – 18.00 uur.
Dit (mede-)gebruik door derden past in onze meerjarendoelstellingen zoals vastgelegd in het beleidsplan 2016-2020.
Heb je vragen over dit medegebruik of merk je dat er nog aanvullende praktische afspraken nodig zijn, laat dan even aan ons weten.
Met goed overleg moet dit alles prettig kunnen verlopen.
 
Namens bestuur,
met groet,
John Steentjes (wnd secr).

Notulen ALV 24 februari 2017

1. Opening voorzitter
Om 19.35 opent de voorzitter de ALV2017 van AV Cialfo. Inmiddels de 41e ALV. Hij blikt terug op de
evenementen in 2016 en het 40-jarig jubileum dat hierin centraal stond. 2016 was ook het jaar
waarin de klussengroep de douches van een nieuwe installatie heeft voorzien. Het afgelopen jaar
hebben wij als vereniging een ledengroei gezien van maar liefst 19 leden.
De voorzitter stelt het bestuur kort voor: John Steentjes voorzitter, Jan Baack penningmeester,
Mariska Werler secretaris en Karen van den Berg algemeen lid. De laatste twee nemen vanavond
afscheid uit het bestuur. De voorzitter benadrukt dat wij veel vacatures hebben. Hij verzoekt de
aanwezigen om zich aan te melden bij de vrijwilligerscommissie of tips en namen aan hen door te
geven.

 

Zie voor vervolg: Concept Notulen ALV 2017

Stukken ALV 24 februari 2017

De stukken voor de ALV van 24 februari a.s. zijn beschikbaar. Klik hier om ze te downloaden.

PosterALV

We hebben niet stilgezeten …… december 2016

Rond de jaarwisseling kijken we met plezier terug naar de vele activiteiten die er het afgelopen jaar  in onze atletiekvereniging plaats vonden. Het is goed om dat gezamenlijk te doen en meteen vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Wij nodigen daarom alle leden van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdagavond 3 januari om 20.00 uur in het clubhuis.

Kerstsfeer

Als je de kantine inloopt word je verrast door de vele lichtjes die nog eens spiegelen in de ruiten. Wat een feest van licht wordt dat zo. Dank vooral aan Janny Strunk die hier veel tijd en moeite in steekt.


20161218Kantine

Hoogtepunten

Hét hoogtepunt van 2016 was de clubdag, dit jaar in het teken van ons veertigjarig bestaan. Het werd een echt verjaardagsfeest met een aangepast sportprogramma waaraan vooral onze jeugdleden deelnamen. Veel trouwe leden waren erbij en ook de oudleden waren goed vertegenwoordigd. Velen bleven eten en ook hier werd weer zichtbaar dat Cialfo eigenlijk één grote familie is.
Er waren meer hoogtepunten: tijdens de open atletiekdag, begin mei, sportten onze leden samen met aanwezige belangstellenden. De voorjaarsloop en de najaarsloop kende een grotere deelname. De kidsrun bij de najaarsloop werd een succes.

Nieuwe activiteiten

Lees meer: We hebben niet stilgezeten …… december 2016