Algemene Ledenvergadering: belangrijke besluiten.

In vele opzichten passeerden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 maart 2016 interessante onderwerpen de revue. Bij ontvangst in het clubhuis werden de leden bij de koffie verrast met een “petitfour 40 jaar Cialfo”. 2 maart 1976 was de geboortedag van Cialfo, vandaar. In de loop van het jaar zal aan deze verjaardag aandacht worden gegeven. O.a. op de “dag van de atletiek” op 7 mei en op de Cialfo clubdag 24 september.

De ALV heeft enkele belangrijke besluiten genomen. De contributie gaat voor het eerst sinds jaren enigszins verhoogd worden. Dat wil zeggen, iets meer dan de gebruikelijke index die de atletiekunie jaarlijks aangeeft. De verhoging wordt gedifferentieerd en o.a. gerelateerd aan categorieën. Binnenkort zal van de zijde van het Bestuur hierover bericht worden.

Een ander belangrijk en ook bijzonder besluit is de vaststelling van een nieuw meerjaren beleid. Het gaat dan om de periode 2016 – 2020. De nieuwe visie is tot stand gekomen op basis van de evaluatie van het voorgaande meerjarenplan, aangevuld met de resultaten van werkgroepen. Enkele maanden geleden hebben plm 30 leden van Cialfo (dwarsdoorsnede van de vereniging) samen met het bestuur”gebrainstormd” over de toekomst. Tal van nuttige gedachten en ideeën die daaruit naar voren kwamen zijn verwerkt in het beleid voor de nabije toekomst. De ALV heeft nog enkele items aangedragen. En vervolgens is het nieuwe meerjarenplan definitief vastgesteld. Voor de uitwerking en uitvoering daarvan wordt een beroep op de leden gedaan.

Traditiegetrouw werden in de ALV de prestatiebekers uitgereikt en stilgestaan bij enkele sportieve wapenfeiten. Ook werden enkele jubilarissen naar voren geroepen. Ditmaal zijn het Marteke en Jan Witsenboer die door de voorzitter op ontspannen wijze werden herinnerd aan hun 25-jarig lidmaatschap van onze club. De winnaars van de prestatiebekers worden in een apart overzicht op deze site gepubliceerd.
20160304 Prestatiebekers

Algemene Ledenvergadering 2016

Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 4 maart 2016 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.
De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open.

Klik hier voor de agenda en het jaarverslag

Klik hier voor het beleidsplan dat op de ALV wordt besproken

Nieuwjaarsreceptie 2016

 

Op 4 januari a.s. is weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie om 20:00 in de kantine.

U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd.

Bestuur AV Cialfo

 

 

We hebben niet stilgezeten…..

We naderen het einde van het jaar 2015. Het is dan goed je zegeningen te tellen en piketpaaltjes te slaan voor de toekomst.

Meldden we nog in het voorjaar dat het moeilijk was een coördinerend trainster te vinden voor de pupillen, het is nu fijn te melden dat dát gelukt is. Met veel enthousiasme is Elijanne van der Vosse na de zomer gestart met haar team trainingsteam. Het trainingsbeleid is vooral gericht op uitdagende, dynamische en afwisselende trainingen. Met het team worden ook de pedagogische aspecten doorgenomen en ook de informatie naar de ouders krijgt aandacht. Vanuit het bestuur monitoren we het proces en ziet het er vooralsnog veelbelovend uit. Dank voor ieders inzet.

Ook dank aan de groep ondersteuners opgeleid door Anja van Gemerden. Op onderstaande foto is de certificering te zien van Ella Bartelds, Timo v.d. Haak, Eva v.d. Hulst, Jens de Wilde, Lisanne Maasland, Karel v.d. Wetering en Monique Konijnenberg. Met de door hen opgedane kennis als Assistent Baanatletiektrainer 2 (ABAT2)ondersteunen zij de trainingen van de pupillen en/of mini’s.


20151220trainers

Lees meer: We hebben niet stilgezeten…..

Oproep beleidsavond 13 januari a.s.

Beste Cialfolid,

Hoe vind jij dat het met AV Cialfo gaat? Denk bijvoorbeeld aan de trainingen, de accommodatie, de communicatie of de activiteiten die de vereniging organiseert. Wat vind je dat er goed gaat of wat moet de komende vijf jaar anders? Kom op woensdag 13 januari 2016 om 20.00 uur naar de vereniging en laat je mening en ideeën horen. Alles wat we die avond van jullie horen wordt meegenomen in het nieuwe beleidsplan dat AV Cialfo gaat opstellen voor de periode 2016-2020.

Met elkaar stellen we prioriteiten en maken keuzes in wat er nodig is om voornemens te realiseren. Geef je uiterlijk 8 januari op voor deze avond door een bericht te mailen naar bestuur@cialfo.nl

Zet bijvoorbeeld in dat bericht: ‘Ik ben er op 13 januari bij’ met daaronder je naam. Je ontvangt van ons daarna een bevestiging met nadere informatie.

Breng je ideeën in! Tot de 13e van januari!

Het bestuur