Nationale Sportweek 2017

Van 9 t/m 17 september wordt de Nationale Sportweek gehouden. We focussen ons deze week vooral op de loopsporten. Ons thema is ‘hardlopen, ga mee naar buiten’. Een aparte flyer is beschikbaar in de kantine met vermelding van al onze looptrainingen. We nodigen onze leden uit met deze flyer – er zijn er genoeg - anderen te interesseren voor onze looptrainingen: hardlopen, Nordic Walken/wandelaars en/of Survivalrun. Zowel beginners als ervaren sporters zijn altijd bij ons welkom.

INLOOPAVOND, 13 SEPTEMBER, NEEM IEMAND MEE TER KENNISMAKING!

We houden een inloopavond op woensdag 13 september voor starters, ervaren recreantenlopers en gevorderde (wedstrijd-)lopers. Kom zelf ook en neem iemand mee. Het programma:
18.30 - 19.00 uur: ontvangst met informatie en indeling in een groep
19.00 - 20.15 uur: training o.l.v. Cialfo-trainers
20.15 - 20.45 uur: informatie blessurepreventie door fysiotherapiepraktijk Dynamiek

Voor beginners zijn er vervolgtrainingen m.i.v. 20 sept. op woensdag  van 19.00 - 20. 00 uur en zaterdag van 9.00 - 10.00 uur.
Voor informatie: nieuwelopers@avcialfo.nl

Fysiotherapie

In de afgelopen maanden hebben wij met de fysiotherapiepraktijken ‘Dynamiek’ en ‘Optima Forma’ contact gehad over mogelijkheden voor samenwerking. We hebben daarbij gekeken naar de voordelen die onze leden kunnen hebben:

  • Trainers en sporters krijgen gericht advies ter voorkoming van blessures. Na een zomerstop komen die blessures vaker voor.
  • Onze leden krijgen mogelijkheid voor consultatie van een fysiotherapeut tijdens een gratis inloopspreekuur op de vereniging.

Verdere behandelingen vinden plaats in de fysiopraktijk op basis van de voorwaarden in de ziektekostenverzekering van betrokkene.
We hebben een proefperiode afgesproken. In september en oktober verzorgen de fysiotherapeuten een inloopspreekuur in ons clubgebouw en worden infoavonden georganiseerd.

Inloopspreekuren in September/oktober

Op maandagavond om 20.00 uur een veertiendaags inloopspreekuur zonder afspraak in onze EHBO-ruimte voor onze recreatieve loopsporters door fysiotherapiepraktijk Dynamiek.

Data: 4 sept., 18 sept., 2 okt., 16 okt. en 30 okt.

Op dinsdagavond vanaf 19.00 – 20.00 uur een veertiendaags inloopspreekuur zonder afspraak in onze EHBO-ruimte voor de baansporters (jeugd en volwassen) én de Nordic Walkers door fysiotherapiepraktijk Optima Forma.

Data: 5 sept., 19 sept., 3 okt., 17 okt. en 31 okt.

De infoavonden worden samengesteld in overleg met de trainers/coördinatoren en zullen gaan over preventie van bij atletiek veel voorkomende blessures en het vroegtijdig herkennen daarvan. Het kan ook gaan over voeding, over schoeisel of andere zaken die we in de komende periode tegen komen.

Begin november kijken we hoe het loopt en hoe we verder gaan.
Voor verdere informatie: secretaris@avcialfo.nl

Nieuwsbrief Bestuur AV Cialfo

Nieuw

Niet helemaal nieuw, maar wel een verandering in beleid binnen AV Cialfo is het volgende.

Het blijkt steeds moeilijker voor de clubhuiscommissie en vrijwilligerscommissie om voldoende bezetting voor de kantine te vinden bij wedstrijden, evenementen en vooral tijdens trainingstijden. Verschillende groepen hebben dat zelf opgelost en zo verzorgen de aanwezige leden, bij de pupillen de ouders, de kantinedienst na de training.

Uitgaande van ons devies ‘voor leden, door leden’, willen we niet in de situatie komen dat we van buiten mensen moeten aantrekken om voor ons deze klus te klaren.

Na de training.

Daarom willen we met ingang van 1 juli a.s. het zelf verzorgen van de kantinedienst na de training, wat vaak neerkomt op thee zetten, algemeen invoeren. We vragen de trainingsgroepen dit nu zelf te regelen bij voorbeeld door een lijst te laten rondgaan waarop men intekent wanneer men zijn/haar dienst doet en wellicht het instellen van een coördinator per groep. Dit lijkt ons geen taak voor de trainers.

Bij wedstrijden en evenementen.

Voor kantinebezetting tijdens wedstrijden en evenementen zal de vrijwilligerscommissie een beroep blijven doen op de leden door hen persoonlijk, telefonisch of via de e-mail te benaderen. Graag zien we dat ieder lid een paar keer per jaar een bijdrage levert. We denken dan aan achter de bar staan, broodjes smeren, helpen als jury bij de wedstrijd en het op post staan bij een wedstrijd- of recreatieloop.

Vragen over de kantinedienst en inzet bij wedstrijden/evenementen.

In de komende weken proberen we iedereen via de training te bereiken. Heb je vragen hoe je zaken moet aanpakken, b.v. waar staat de thee, welke kopjes, hoe werkt de afwasmachine e.d., dan kun je dat vragen aan Annelies Muller (aeemuller@ziggo.nl) en/of Gerhard Stegeman (gerhardstegemanepe@hetnet.nl).

Voor wedstrijden en evenementen kun je met je inzet en vragen terecht bij Johan Logtenberg (jlogtenberg@vpf.nl) of Dennis van Lith (vanlithdennis@gmail.com).

Controle van telefoonnummers en e-mailadressen.

De atletiekunie heeft dit jaar alle leden een bewijs van lidmaatschap gestuurd via de mail. Niet iedere lid heeft dat kunnen ontvangen. Ook in onze ledenadministratie blijken niet alle emailadressen aanwezig of correct.

We vragen daarom alle trainingsgroepen in de ledenlijst te checken of hun telefoonnummer en emailadres nog juist zijn en zo nodig aan te passen. De ledenlijsten zitten in de telefoonmap in de kantine.

Activiteiten door derden op de baan deze week gestart

M.i.v. deze week trainen sporters van AV Veluwe, AV 34 en de RSG (weer) op onze baan.
Om preciezer te zijn:
  • iedere woensdagavond om 19.00 uur komen er sporters van AV Veluwe ivm de renovatie van hun eigen baan,
  • (iedere) zaterdagmorgen komt een mastergroep van AV 34,
  • iedere week (ma t/m vr) leerlingen en hun docenten van de RSG.
  • Intussen is ook de survivalruntraining uitgebreid met een training op donderdag van 17.00 – 18.00 uur.
Dit (mede-)gebruik door derden past in onze meerjarendoelstellingen zoals vastgelegd in het beleidsplan 2016-2020.
Heb je vragen over dit medegebruik of merk je dat er nog aanvullende praktische afspraken nodig zijn, laat dan even aan ons weten.
Met goed overleg moet dit alles prettig kunnen verlopen.
 
Namens bestuur,
met groet,
John Steentjes (wnd secr).

Notulen ALV 24 februari 2017

1. Opening voorzitter
Om 19.35 opent de voorzitter de ALV2017 van AV Cialfo. Inmiddels de 41e ALV. Hij blikt terug op de
evenementen in 2016 en het 40-jarig jubileum dat hierin centraal stond. 2016 was ook het jaar
waarin de klussengroep de douches van een nieuwe installatie heeft voorzien. Het afgelopen jaar
hebben wij als vereniging een ledengroei gezien van maar liefst 19 leden.
De voorzitter stelt het bestuur kort voor: John Steentjes voorzitter, Jan Baack penningmeester,
Mariska Werler secretaris en Karen van den Berg algemeen lid. De laatste twee nemen vanavond
afscheid uit het bestuur. De voorzitter benadrukt dat wij veel vacatures hebben. Hij verzoekt de
aanwezigen om zich aan te melden bij de vrijwilligerscommissie of tips en namen aan hen door te
geven.

 

Zie voor vervolg: Concept Notulen ALV 2017