Categorie├źn en contributie

Leeftijdsindeling

 

CONTRIBUTIE per 01.01.2017

Categorie Leeftijd Cialfo
maand

Cialfo kwartaal KNAU
contributie
Wedstrijd-
licentie
Minipupil

tot 7 jaar

8.70

26.10

14.75

n.v.t.

Pupil C

7 en 8 jaar

8.70

26.10

14.75

8.00

Pupil B

9 jaar

8.70

26.10

14.75

8.00

Pupil A

10 en 11jaar

8.70

26.10

14.75

8.00

D-junior

12 en 13 jaar

11.55

34.65

15.55

14.20

C-junior

14 en 15 jaar

11.55

34.65

15.55

14.20

B-junior

16 en 17 jaar

11.55

34.65

15.55

14.20

A-junior

18 en 19 jaar

11.55

34.65

15.55

14.20

Senior

vanaf 20 jaar

12.80

38.40

16.80

22.70

Master m.i.v. geboortedag

vanaf 35 jaar

12.80

38.40

16.80

22.70

Recreant

vanaf 20 jaar

12.80

38.40

16.80

n.v.t.

Wandelaar

 

12.80

38.40

16.80

n.v.t.

Galm

 

12.80

38.40

16.80

n.v.t.

Dutch Tennis

vanaf 20 jaar

24.15 per 5 x

 

 

n.v.t.

Studentenlidmaatschap

16-25 jaar

 

6.95

 

n.v.t.

Trainer

 

 

6.95

 

n.v.t.

Begunstiger

 

 

     v.a 6.95

 

n.v.t.


 • Cialfo contributie maandelijks, KNAU en Wedstrijdlicentie 1 keer per jaar.
 • Cialfo berekent € 1,00 administratiekosten per periode indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso.
 • De KNAU berekent € 7,50 administratiekosten voor een nieuw lid.
 • De KNAU berekent € 10,15 overschrijvingskosten in verband met overgang naar een andere vereniging.
 • Je bent master vanaf de dag dat je de leeftijd bereikt. Andere categorieën naar geboortejaar.
 • Licentie verplicht voor pupillen en junioren (volgens bestuursbesluit Cialfo), daarna vrijwillig.
 • De contributie wordt verhoogd middels het ophogingspercentage van de KNAU.
 • Ophogingspercentage 2016/2017 is 1,0134 (berekend op basis van verhoging KNAU).
 • Opzeggingen van het lidmaatschap dienen gedurende het jaar tenminste 4 weken van tevoren schriftelijk bij de ledenadministratie doorgegeven te worden. Een uitzondering hierop is de opzegging per 1 januari, hiervoor hanteren wij een opzegtermijn van minimaal 6 weken.
 • Opzeggen via postadres: Ledenadministratie AV Cialfo – Postbus 140 – 8160 AC EPE
  of via mail-adres: ledenadministratie@avcialfo.nl