Meisjes-B: Isabelle Spierings, 100 mtr., 13.22 sec. en 200 mtr., 27.21 sec.;

Meisjes-A: Willemijn van Laar, 200 mtr., 26.30 sec. (CR) en 100 mtr. horden, 16.12 sec.; Heidy Rodijk, kogel, 9.74 mtr. en speer, 29.55 mtr.;

Vrouwen senioren: Linda Rodijk, 100 mtr., 13.92 sec.;

Jongens-B: Thomas van Laar, 100 mtr., 12.81 sec. en 200 mtr., 25.83 sec.;

Mannen senioren: Joni van Loon, 110 mtr. horden, 17.55 sec. en ver, 6.02 mtr. en 3000 mtr. steeple chase, 11.05.76 min. en polshoog, 2.70 mtr.

Mannen-55: Tjibbe de Vries, 5000 mtr., 18.54.06 min.