Op een wel zeer belangrijk punt heeft de Clubdag 2011 zich onderscheiden van het concept van de traditionele clubkampioenschappen uit de voorgaande jaren.  De sportieve clubmeeting was nu een onderdeel geworden van een breed programma.  En een breed programma vraagt ook een brede inzet van mensen om dat te organiseren. Logisch, zou je zeggen.   Wat de clubdagcommissie (CDC) echter heeft gezien aan inzet  van  zovele vrijwilligers willen we beslist niet als “logisch” gaan afdoen. Integendeel.  Evenals de CDC hebben ook onze clubleden aard, omvang  en zeker ook het enthousiasme van de inzet van de vele vrijwilligers kunnen zien. Misschien is  “werkers” nog een betere typering. Werkers uit alle geledingen van onze club.  Werkers die alleen als vrijwilliger  de handen lieten wapperen.  En werkers die met “dubbele petten” opliepen:   o.a. als deelnemende atleet of recreant in combinatie met vrijwilligerswerk.  Je weet dat het altijd een groot risico is om namen of categorieën te noemen.  Maar  dat is ook niet nodig als je kijkt naar al hetgeen we op en rond de clubdag hebben meegemaakt.  De goede waarnemer daarvan heeft een vereniging bezig kunnen zien die een demonstatie heeft gegeven van datgene waar ze graag voor wil staan: Saamhorig, Gezellig, Respectvol.   Het succes van het evenement: dank aan de ander, dank aan jezelf, dank aan iedereen!

atleet-vrijwilliger in functie

een mooie combinatie van én atleet én vrijwilliger!