In  de 2e helft  van november zijn er in ons clubgebouw enkele EHBO herhalingsavonden geweest. Op 14 december a.s. is de laatste van dit jaar. Op deze avond staan de thema's Reanimatie en AED op het programma. Op deze avond zijn alle trainers niet alleen welkom maar is hun deelname ook zeer gewenst!!