De oliebollenactie is inmiddels weer achter de rug en met een mooi resultaat.

Dank aan alle verkopers van de oliebollen, die er voor gezorgd hebben dat ruim 5.000 oliebollen aan de man gebracht zijn.

Uiteraard ook alle vrijwilligers bedankt, die op 28 en 29 december meegeholpen hebben om de oliebollen  te bakken, in te pakken en af te leveren.

Een fantastische prestatie, waarmee we na aftrek van kosten, ruim € 1.750,- aan het bestuur kunnen aanbieden als bijdrage voor de bouw van de nieuwe slechtweer-accommodatie.

Alle leden, jong en oud, heel hartelijk bedankt!

Natuurlijk willen we ook de kampioenverkopers van dit jaar noemen:

1e plaats              Gerhard Stegeman (53 zakken oliebollen)

2e plaats              Emma  & Desi, Jim & Sam van Emmerik (samen 45 zakken oliebollen).

3e plaats              Renee Temmen & Amber Jurriens (31 zakken oliebollen)

De prijsuitreiking heeft plaats gevonden  tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari.

Alvast bedankt namens de oliebollencommissie,

Adri Nederlof