Interview met Hennie Strunk, voorzitter wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) van Cialfo.

In de nieuwjaarstoespraak van Cialfo sprak de voorzitter, René Hondelink , over de activiteiten van Cialfo het komend jaar. Daarin noemde hij o.a. de speciale hordenwedstrijd op 1 mei a.s. Kun je hier iets meer over vertellen?

In het najaar van 2010 werd de WOC benaderd door het bestuur van Hortas met het  idee samen een wedstrijd te organiseren waarin alleen maar hordeonderdelen op het programma staan. De Hurdles Special wordt het genoemd. Dat idee hebben we direct omarmd. Een aantal jaren geleden stond “The Hague Hurdles” op het nationaal wedstrijdprogramma. Dat concept, waarin ook louter en alleen hordeonderdelen worden geprogrammeerd, is al enkele jaren niet meer uitgevoerd. De Hurdles Special vormt wat dat betreft ook een uitdaging om zo’n evenement weer op de wedstrijdkalender te zetten.

Wat weet je van Hortas?

Hortas is een stichting die hulp en ondersteuning biedt aan die atleten die graag op hordegebied bezig willen zijn of als ze wat ouder zijn zich daarin gespecialiseerd hebben.  Daarbij probeert zij randvoorwaarden te scheppen door o.a. de ter beschikking stelling van professionele coaches op hordegebied. Cialfo participeert  in de IJssel/Delta regio. Door die participatie konden we Cialfo atleten, vooral gericht op de A en B junioren,  een aantal jaren terug  mee laten doen in het zgn. Atleten Talenten Centrum IJssel Delta (ATC). Zij kregen toen extra trainingen op specialistisch gebied, zoals bijv. sprint/horden, werpen etc.  Op een gegeven moment is Hortas met  het ATC gaan samenwerken  waarbij onze atletiekbaan op de Wachtelenberg als thuisbasis fungeerde.  Doordat de atletiekunie in 2007 weer de regiotrainingen opstartte is IJssel/Delta gestopt. Hortas is echter doorgegaan en verlegde de aandacht toen naar de doelgroep C en D junioren, waarbij nog steeds onze recent gerenoveerde atletiek baan op de Wachtelenberg de thuisbasis is. En wat ik er van heb gezien doet ze dat al enkele jaren met succes.     

En dus lag het voor de hand dat Hortas met Cialfo de samenwerking zocht voor die hordewedstrijd?

Precies.  Inmiddels kennen we de bestuursleden van die stichting. Eén daarvan kenden en kennen we al veel langer omdat hij bij Cialfo sprinttrainer is: Fred van Gasteren.  De wens van het Hortasbestuur voor de samenwerking rond de hordewedstrijd was echter vooral gebaseerd op het door hen breed gedragen vertrouwen dat de organisatie van zo’n wedstrijd bij ons in goede handen is. De wedstrijdorganisatie van Cialfo  wordt door wedstrijdbezoekers getypeerd als  vriendelijk en informeel.  Niet te strak en moeilijk doen. Let wel, wij organiseren keurig volgens de richtlijnen en de reglementen.  Maar wij hechten ook aan een gezellige en ontspannen sfeer. Wij willen het beeld hoog houden dat onze wedstrijdorganisatie er voor de atleten is en niet andersom.

Hoe is nu de stand van zaken rond de organisatie?

Cialfo en Hortas hebben regelmatig overleg in een speciale commissie. In de wedstrijd  staat de deelname open voor atleten vanaf de D, C leeftijd tot en met de (neo) senioren.  Dat is ruim maar we hanteren een grens van maximaal 24 deelnemers per onderdeel en categorie. We hebben er voor gekozen (incourante) horde onderdelen  te programmeren in de vorm van een 2 kamp: 60 m horden en 300 horden voor alle leeftijdscategorieën, waarbij de oudere atleten op de 300m horden ook twee keer kunnen starten. Die staat dan ook als 2-kamp op het programma .  De gedachte achter deze keuzes is o.a. dat twee maal starten op de 60m horden voor de jonge junioren in de vorm van een meerkamp een leuke uitdaging is en dat bovendien door hen ook gestart kan worden op een 300m horden. Dit onderdeel staat voor hen nl. slechts een aantal keren op het wedstrijdprogramma. Reden voor ons om ook dit onderdeel op het programma te zetten.  Voor de oudere junioren en senioren gelden de incourante horden onderdelen vooral als een wedstrijdspecifieke voorbereiding op het aanstaande wedstrijdseizoen.  Dat breekt namelijk en week later los met wedstrijden van het Nationaal Baancircuit in Lisse en Hoorn. Voor hen zijn twee startmogelijkheden dus vooral ook een goede training en kan men op deze beide incourante onderdelen eens zien hoe men er voor staat.

Hennie, veel succes met de horde wedstrijd en we komen graag eind maart nog eens bij je langs om de stand van zaken te vernemen.

Redactie Cialfo.  22 januari 2011.