De indoor wedstrijden in Omnisport die in februari hebben plaatsgevonden waren een groot succes.
Dat is mede door de inzet van talloze vrijwilligers, waaronder ook vrijwilligers van AV Cialfo.
Van de organisatie ontvingen we op 21 februari het volgende bedankje:


Van:Jan Scheers
Verzonden: maandag 21 februari 2011 15:48
Onderwerp: Bedankt voor jullie inzet!
 
 

Beste mensen,
 
Op maandagmiddag 21/2 kijk ik terug naar het afgelopen weekend dat voor een aantal mensen (de commissie) al op vrijdagmiddag om 13.00 uur in Apeldoorn begon.
De start van de voorbereiding van de commissie van acht personen, aangevuld met de twee technisch gedelegeerden die vanuit het ‘verre’ Brabant  bijna elk overleg aanwezig waren, was in oktober 2010.
Namens de AU was Bob Winter nauw betrokken.
Ervaringen van twee eerdere NK’s (2009 en 2010) hadden we in onze rugzak. Maar dat nam niet weg dat er toch veel werk verzet moest worden.
En dat hebben jullie dit weekend mogen ervaren.
Als ik zeg ‘hebben jullie’ dan bedoel ik natuurlijk alle vrijwilligers van onze negen IJsseldelta verenigingen, de vrijwilligers van buiten de regio die elk jaar opnieuw naar Apeldoorn afreizen,  ook de door de Atletiekunie aangewezen scheidsrechters en starters, en alle andere externe medewerkers.
Het was erg prettig tijdens de evaluatie zondagavond als voorzitter van de organisatie te mogen horen hoe bijzonder tevreden de technisch gedelegeerden en de topjury waren. Bij monde van een van de scheidsrechters werden jullie, juryleden,  geprezen over jullie inzet en bereidwilligheid gedurende de beide dagen. Hoe tevreden men was over de verzorging, de catering en ook de vrijwilligers die ergens ‘verstopt’ in de catacomben hun taak uitvoerden. Denk dan o.a. aan het tassendepot!
Als voorzitter van de uitvoerende organisatie wil ik dan ook iedereen van harte bedanken voor deze inzet.
En in het bijzonder wil ik ‘mijn’ commissieleden’ bedanken. Want de inzet en sfeer was ook deze NK-voorbereidingsperiode en de uitvoering van dit weekend maximaal.
Als voorzitter-vrijwilliger kun je hier erg gelukkig mee zijn.
Janny, Marjan, Hennie, Teunis, Martin, Ad en Berry, geweldig, bedankt!
En wij ‘als commissie’ hopen natuurlijk alle vrijwilligers (jullie) volgend jaar opnieuw te mogen begroeten.
N.B.: een kleine moeite om nu al 2012 te noteren!
Omdat ik niet beschik over de emailadressen van alle vrijwilligers verzoek ik de voorzitters van de Regio IJsseldelta verenigingen mijn email door te geleiden of op hun website te plaatsen waardoor ik iedereen die als vrijwilliger aanwezig was heb kunnen bereiken.
Mijn dank bij voorbaat!
Met een atletiekgroet,

Jan Scheers
Voorzitter Stichting Atletiek Commissie IJsseldelta
www.nkindoor.nl