Jongens pupillen-A-2e jrs. (60 mtr. H., hoog, kogel): 3. Guido Overeem, 11.9, 1.20, 6.64; 5. Rick Stegeman, 12.5, 1.20, 6.05; 20. Jan-Peter Loman, 14.6, 0.95, 5.37;

Jongens pupillen-B (40 mtr., ver, bal, 1000 mtr.): 9. Bastiaan Jong, 7.6, 2.87, 18.29, 4.17.7; 12. Jurgen Kok, 7.7, 2.83, 16.40, 4.19.0; 13. Wiebe Gruben, 7.7, 2.68, 18.19, 4.21.4;

Jongens pupillen-C (40 mtr., hoog, 600 mtr.): 4. Yvo Bram Lokhorst, 8.8, 0.85, 2.37.3; Jongens mini-pupillen-C (40 mtr., hoog, 600 mtr.): 3. Jim van Emmerik, 8.4, 0.70, 2.29.9; 4. Sam van Emmerik, 8.6, 0.75, 2.33.3; 7. Diederik Overeem, 8.4, 0.75, 3.11.0; 8. Lude Loman, 9.1, 0.70, 2.52.9; 10. Simon Lokhorst, 9.1, 0.65, 3.09.2;

Meisjes pupillen-A-2 jrs. (60 mtr. H., ver, bal, 1000 mtr.): 9. Aniek Pannekoek, 13.0, 2.80, 13.70, 4.03.4; 10. Eva van der Hulst, 13.4, 2.97, 12.67, 4.10.3; Meisjes pupillen-A-1e jrs. (60 mtr. H., ver, bal, 1000 mtr.): 4. Nicky van Putten, 12.6, 3.24, 17.64, 4.02.4; 16. Ella Bartelds, 13.9, 2.83, 16.62, 5.17.7;

Meisjes pupillen-B (40 mtr., ver, bal, 1000 mtr.): 1. Desi van Emmerik, 7.0, 3.51, 15.18, 3.53.5; 5. Marieke Maasland, 7.5, 3.01, 11.17, 4.52.2; 8. Emma van Emmerik, 7.4, 2.89, 14.12, -; 11. Vera Bredewolt, 8.5, 2.44, 11.22, 4.50.3; 13. Kim Wagenaar, 8.4, 2.39, 11.07, 5.05.4; 16. Marjolein Schaap, 7.9, 2.53, 9.77, -.

Meisjes pupillen-C (40 mtr., hoog, 600 mtr.): 2. Janouk Kroes, 8.1, 0.70, 2.33.3; 4. Iris Bredewolt, 8.5, 0.85, 2.54.9; Meisjes mini-pupillen-C (40 mtr., hoog, 600 mtr.): 4. Fiona Dertien, 9.4, 0.75, 3.03.4.