Meisjes-C:

80 mtr.: Isabelle Spierings: serie: 11.00 sec. en finale: 7e. 11.25 sec.; Kiki Wesselo, serie: 11.28 sec.;

80 mtr. horden: Isabelle Spierings: serie, 12.58 sec. en finale: 1e. 12.55 sec. (1e pl. Gelders-Overijssels Kampioenschap !); Kiki Wesselo, serie: 13.24 sec. en finale: 7e. 13.69 sec.;

300 mtr. horden: Kiki Wesselo, 5e pl. 51.54 sec.