Zondagmiddag 8 januari jl werd in de sfeervol ingerichte kantine van ons clubgebouw de nieuwjaarsreceptie gehouden.  In het gezelschap van de opgekomen Cialfoleden bevond zich ook Jan Berkhof, wethouder sportzaken van de gemeente Epe.  De gastheren achter de bar en in de keuken, Gerhard Stegeman en Bennie Bourgonje, zorgden op voortreffelijke wijze voor een natje en droogje. Voorzitter René Hondelink benoemde in zijn nieuwjaarstoespraak enkele opmerkelijke zaken van en over  2011.  Zoals de (medaille)prestaties van de op nationaal niveau acterende atleten van Cialfo (Wim de Weerdt, Joni van Loon, Arend-Jan Spierenburg, Willemijn van Laar, Isabelle Spierings) en de ruime verdubbeling van het aantal clubrecords t.o.v. 2010. Het achter ons liggend jaar had ook een groot aantal succesvolle uitvoeringsactiviteiten opgeleverd van het Beleidsplan van onze vereniging.  Veel waardering ging uit naar “de kurk” waar onze club op drijft: de vele vrijwilligers en de trainers. Wat die laatste categorie betreft, een belangrijk, ook landelijk spelend, zorgpunt is in 2011 niet weggenomen kunnen worden.  En dat is het kunnen voorzien in voldoende gekwalificeerde trainers in met name de baanspecialismen. Betekent dat ook in 2012 dit aspect tot continue zorg zal zijn. Verder zal 2012 zich kenmerken door het in de steigers gaan zetten van de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen Masters  2013. Én de realisatie van de slechtweeraccommodatie. Zoals bekend is voor de financiering daarvan o.a. de opbrengst van de Oliebollenactie in december jl aangewend. Over de resultaten van die actie is hieronder door Adri Nederlof  een verslag gepubliceerd.

Na de toespraak van de voorzitter werd een toast op het nieuwe jaar uitgebracht en kon er nog enige tijd “bijgekletst” worden.