Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 8 januari j.l heeft de voorzitter van AV Cialfo (René Hondelink) de onderstaande toespraak gehouden. 


 

Beste Cialfo vrienden en vriendinnen

Namens het bestuur heet ik jullie van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van Cialfo. In het bijzonder de heer Berkhof, als wethouder verantwoordelijk voor de afdeling sport in onze gemeente.

Graag wik ik u allen een heel gelukkig maar vooral een heel gezond en sportief  2012 toewensen.

Cialfo zit nog steeds in zijn 35e levensjaar en  het doet me deugd dat enkele van de toenmalige oprichters van de vereniging op onze receptie aanwezig zijn. Nog steeds actief, nog steeds betrokken.

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Terugkijkend merken we dat het beleidsplan zijn werking begint te krijgen. Het werken in commissies wordt zichtbaar. Resultaten blijven niet uit.  Maar soms blijkt dat veranderingen niet altijd positief uitpakken. Het gaat dan ook om acceptatie van veranderingen.

2011 is een jaar geweest met vele positieve sportprestaties.

 

Er zijn maar liefst 62 clubrecords verbeterd. Hiervoor hebben  23 atleten zich ingespannen.

In 2010 zijn 24 clubrecords verbeterd door 10 atleten. Hieruit valt af te leiden dat Cialfo afgelopen jaar is gegroeid niet alleen qua niveau, maar ook in de breedte.

Ik wil hier een aantal atleten noemen die 3 of meer records hebben gebroken:

  • Desi van Emmerik als B-pupil met 5 records
  • Willemijn van Laar-jun B met 13 records. Enkele records zijn door haar in seniorenwedstrijd behaald
  • Arend-Jan Spierenburg-jun B met 9 records en hij heeft  eveneens in een seniorenwedstrijd records verbroken
  • Joni van Loon als senior met 13 records
  • Anne van Schuppen bij de vrouwen 50 met 3 records
  • Wim de Weerdt bij de mannen 55 met 3 records

Bijzondere prestaties zijn geleverd door:

Wim de Weerdt. Hij veroverde op het EK zilver op de halve marathon  in Thionville in Frankrijk. Hij behaalde goud op het NK halve marathon in Breda en  zilver op het NK cross in Tilburg. Dit allemaal in de cat. M 55.

Joni van Loon liet weer zien dat hij een alleskunner is op atletiekgebied. Hij behaalde op het officieuze WK op de 20-kamp een mooie 5e plaats.

Willemijn van Laar pakte een bronzen plak op het NK op het onderdeel 400 m horden.

Als we deze resultaten op ons laten inwerken, dan mogen we trots zijn op onze atleten, maar zeker ook op onze trainers. Zij zijn de kurk waar Cialfo op drijft, een belangrijke schakel tussen  de atleet en zijn of haar prestatie, maar ook een schakel tussen atleet en sportvreugde. Helaas moet ik ook constateren dat de bezettingsgraad van ons trainerscorps nog onder de maat is. Dit legt een grote druk op de trainers, op atleten en zeker ook op het bestuur. Landelijk gezien vormt Cialfo geen uitzondering. Ook grote verenigingen zoals Hellas uit Utrecht en PEC Zwolle kampen met grote tekorten aan trainers.

Het draait allemaal om de vrijwilliger binnen de vereniging. Wie is bereid om opleidingen te volgen, vele uren op het veld te staan, weer of geen weer en iedere week maar weer. Een aantal bestuursleden weet maar al te goed hoe dat voelt, omdat ze zelf ook trainer zijn geweest. Het is een constante zorg en als je denkt dat een trainersteam compleet is dan gaat alles weer schuiven.

Momenteel is het bestuur een stevige poging aan het doen om de leden binnen de vereniging te benaderen om toe te treden tot dit selecte team. Deze problematiek steekt schril af tegen de prestaties van de atleten. Het bestuur heeft veel bewondering voor het team dat met kunst en vliegwerk de atleten een goede training weet aan te bieden. Chapeau, ook voor de hulptrainers.

In september vorig jaar bereikte ons het bericht dat de toewijzing van het NK voor masters in 2013 naar Epe komt. Een fantastische uitdaging.

De argumenten die de Atletiekunie heeft laten meewegen zijn óns bekend, maar ik wil er een paar toch weer even noemen:

  • Aantoonbaar aanwezig organisatievermogen op basis van eerdere evenementen
  • Enthousiast en ervaren WOC
  • Organisatie met een gezonde financiële huishouding
  • Volwaardige accommodatie voor een NK

Met trots dragen we deze elementen uit. Het komende jaar zullen we overleg voeren met de gemeente in welke mate zij kan bijdragen om het voorzieningenniveau op een nog hoger peil te krijgen. Met een schuin oog kijken we dan naar de grazige weide aan de kop van de baan om een aantal tijdelijke voorzieningen te realiseren die nog nodig zijn om een goede gastheer te kunnen zijn  voor het uitgebreide  kampioenschap. Internationaal zal men dit kampioenschap ook willen volgen vanwege een nieuw systeem van puntentelling  voor prestaties.

Afsluitend wil ik de oliebollenactie onder uw aandacht brengen. Traditioneel trekken vele leden van de vereniging aan het einde van het jaar erop uit om de zelfgebakken oliebollen aan de man/vrouw te brengen.   De commissie onder leiding van Adri Nederlof is er in geslaagd om de opbrengst van vorige keer te verhogen tot € 1.750,00. Dit bedrag  zal worden besteed  aan de inrichting van de natweeraccommodatie.  De basis hiervoor is al gelegd, dat kunnen we buiten zien.  We danken  de 30 vrijwilligers die deze oliebollenklus hebben geklaard en uiteraard de vele leden die deze prestatie hebben afgerond.

Zoals ieder jaar besteden we aandacht aan de rangorde van de best verkopende leden.  De volgende namen heb ik doorgekregen:

De kampioenverkopers van dit jaar zijn:

1e plaats              Gerhard Stegeman

2e plaats              Desi&Emma, Jim&Sam van Emmerik

3e plaats              Renee Temmen en Amber Jurriens

Hierbij moet worden opgemerkt dat het aantal oliebollen van Gerhard wel terugloopt, dus er liggen ook weer kansen om nu eindelijk die eerste plaats van Gerhard over te nemen.

Afsluitend wens ik een ieder nog een prettige voortzetting  van dit gezellig samenzijn.