12 maart 2012, aanvang 20.15 uur, clubhuis AV-Cialfo.

 

Op 12 maart 2012 houdt Bart Reurink een lezing over de relatie tussen voeding en bewegen/sport en gezondheid.

VoedingAfbeelding1

 

Deze lezing is een onderdeel van het trainingsweekend dat gehouden zal worden van 30 maart t/m 1 april 2012, die deels gesponsord wordt door de Dutch Delta Group (http://www.dutchdeltagroup.nl/).

Sport, bewegen en spel zijn altijd al een belangrijk maatschappelijk onderdeel geweest voor mensen. Helaas kijken veel meer mensen sport en spel dan dat ze het zelf doen. Terwijl het doen juist plezier, meer zelfvertrouwen en een betere gezondheid geeft.  

Inmiddels is ruim 50 % van de Nederlandse volwassen bevolking te zwaar en komt 93 % van de mensen in de geciviliseerde landen niet aan de aanbevolen hoeveelheid beweging toe. Diabetes (suikerziekte) neemt toe, Hart en vaatziekten en kanker als sterfte cijfers nemen niet tot nauwelijks af. We zijn gemiddeld ouder geworden, maar het gemiddelde aantal ziekte jaren is dramatisch gestegen ten aanzien van 100 jaar geleden.

 

Om een gezond en vitaal leven te leiden zijn aanpassingen in ons voeding- en bewegingspatroon noodzakelijk. 
Sporten en bewegen hoort eigenlijk de ‘normaal’ te zijn. Niet bewegen wordt nu al officieel gezien als een ziektebeeld, nl het ‘sedentary death syndrome’ of het ‘non-permissive brain syndrome’. Eerst wordt kort uitgelegd wat deze begrippen inhouden, waarna het accent zal komen te liggen op bewegen en sport (atletiek) waarbij Bart Reurink vanuit wetenschappelijke data en ervaring op onderstaande vragen een antwoord zal geven.

 

Vragen:

  • op welke manier zijn voeding en sport met elkaar verbonden?
  • waarom bewegen we met z’n allen zo weinig?
  • welke oorzaken zijn er voor chronische blessures?
  • als ik een blessure heb wat gebeurt er in de omgeving van de blessure en wat
    gebeurt er met het hele lichaam en welke consequenties heeft dat?VoedingAfbeelding2
  • welke oplossingen zijn er voor chronische blessures?
  • Welk effect heeft koelen op ons natuurlijke helingssysteem?
  • Welke (topsport) supplementen zijn er en waar dienen ze voor?
  • wat doen pijnstillers en medicijnen met ons lichaam?

 

Bart Reurink is fysiotherapeut, acupuncturist en orthomoleculair voedingstherapeut en heeft een praktijk in Hattem.

 

Coördinatoren Trainingsweekend 2012.

Henk Liefers en Willem de Weerdt