Vorig jaar was de eerste editie van de 10 Mijl van Zwolle Zuid. Met bijna 1000 deelnemers en veel publiek langs de route een groot succes. Uiteraard komt er dit jaar een 2e editie en wel op zaterdag 21 april 2012. . De inschrijving daarvoor is vorige week geopend. Wat nieuw is dit jaar, is dat de 10 Mijl van Zwolle Zuid dit jaar ook als wedstrijd te lopen is. Het parcours wordt speciaal daarvoor gecertificeerd. Ook de Cialfoleden kunnen mee lopen. Zeker ook de wedstrijdlopers. Er wordt naar gestreefd om er een wedstrijd van te maken met regionale toppers met veel publiek langs de kant en live muziek om de sfeer te verhogen.

 Meer info op http://www.10mijlvanzwollezuid.nl/.