Hierboven staat op een achtergrond van “Cialfo-geel”  de uitnodiging van het bestuur om de Algemene Ledenvergadering (de ALV) te bezoeken.   De ALV is niet alleen maar een vergadering. De ALV is ook het ”hoogste” bestuursorgaan van onze atletiekvereniging.  Het bestuursorgaan waar jullie als Cialfolid deel van uitmaken. Het moment van de bijeenkomst van de ALV is ook het meest geschikte moment om je stem te laten horen.  Kom ook en zeg wat je van het afgelopen jaar vond. En ook wat je in de (nabije) toekomst graag zou willen.

Op de agenda staat, onder punt 11, de verkiezing van bestuursleden gemeld. Als de redactie het goed ziet, is er nog één vacature in te vullen.  Voel  je je betrokken bij de club? Al wel eens het idee gehad om een bestuursfunctie te vervullen?  Heb je twijfel omdat je nog onbeantwoorde vragen hebt?  Bel dan naar onze voorzitter, René Hondelink (0578-575337) en je weet alles.

We zien jullie graag op de ALV a.s. vrijdagavond 2 maart 2012 in ons clubgebouw.