Afgelopen vrijdagavond, 2 maart jl. werd de reguliere Algemene ledenvergadering gehouden.

Er was, zoals we bij Cialfo gewend zijn, een opkomst  die garant staat voor oprechte belangstelling voor en, waar nodig, kritische vragen over het gevoerde beleid. De gebruikelijke agendapunten passeerden de revue, zoals verslagen en financiële resultaten en de voortgang van het beleidsplan. En natuurlijk de uitreiking van de prestatiebekers.

Voor een volledig verslag van de avond wordt verwezen naar de notulen van deze avond die door secretaris John Steentjes zijn verzorgd. Die zullen op een ander moment worden gepresenteerd.  In deze ALV was de vermelding van interessante persoonlijke gebeurtenissen.

 

Zo werd door de voorzitter de oudste leden genoemd: op 29 februari werd Leo Kwakernaak 80 jaar,  Philip Hoogenraad is inmiddels 79 jaar. Wie zou er winnen er als die twee nog eens op de baan tegen elkaar gaan lopen?  En verder werden 5 jubilarissen die nu 25 jaar lid zijn in het zonnetje gezet: Hein ten Pas, Ely Bagerman, Gerrit van Zuuk, Richard Knippenberg en Vincent Smit .

 

P1050786

Een bijzonder memorabel punt was de opsomming van de jarenlange inzet van Aggie van de Schilde. Aggie gaat na meer dan 25 jaar als vrijwilligster voor Cialfo zich te hebben ingezet, Cialfo verlaten. Redenen waarom het bestuur heeft besloten de ALV voor te stellen haar het erelidmaatschap van Cialfo te verlenen. De ALV was het daar van harte mee eens.  De taken en klussen die Aggie voor onze vereniging heeft verricht waren bijzonder veel en zeer veelzijdig: allround trainster met specialisatie atletiek,  jurylid en scheidsrechter, trainingscoördinator ondersteuner van  clinics,  organisatie van acties en bemensing commissies, zoals kampcommissie, jeugdcommissie, schoolsportdagen. Aggie was onvermoeibaar. 11 Jaar maakte ze deel uit van het bestuur van onze vereniging.   Ook in de regio en op landelijk niveau, zoals bij het WK gehandicapten in Assen was men blij met haar inzet als jurylid. Binnen de regio IJsseldelta heeft Aggie de vereniging op een uitstekende wijze vertegenwoordigd.  Onder luid applaus werd aan Aggie de ere-oorkonde uitgereikt.

En tot slot: Frank Mensink en John Steentjes verlieten, door de afloop van hun benoemingstermijn, het bestuur. De daardoor ontstane vacatures zijn, op voordracht van het bestuur en met goedkeuring van de ALV, ingenomen door Cor van Emmerik en Fred van Gasteren. Binnenkort vergadert het bestuur in de nieuwe samenstelling over de portefeuilleverdeling.

Voor meer foto's: volg deze link