Bericht voor de ouders/verzorgers van de pupillen van Cialfo.

De Clubdag van Cialfo is dit jaar gepland op zaterdag 29 september. We hopen dat alle pupillen meedoen en een leuke dag hebben. Onderdeel van de Clubdag zijn de clubkampioenschappen. Die beginnen voor de pupillen al op dinsdag 25 september. Het chronoloog daarvan hangt o.a. in het clubhuis. De clubkampioenschappen zijn voor de pupillen tevens de laatste baanwedstrijdjes in hun huidige leeftijdscategorie. Per 1 oktober zal de nieuwe indeling van de groepen een feit zijn.
Het lijkt ons een goed idee u persoonlijk te informeren over o.a. de aanstaande groepsaanpassingen.

We hebben hiervoor een bijeenkomst voor ouders/verzorgers van de pupillen gepland op donderdag 20 september van 18.00 – 18.30 uur in de kantine van AV Cialfo.

Aanvullend op de info m.b.t. de nieuwe groepsindeling komt ook nog aan de orde:

-          Een korte toelichting op de inhoud van de trainingen, de opbouw enz.

-          Een toelichting op het belang van deelname aan baan- en crosswedstrijden, de inschrijving en evt. verplichtingen

-          Positie van wedstrijdsecretariaat, de trainers, het vervoer en de vaste begeleiders tijdens wedstrijden

-          Informatie over nevenactiviteiten voor de kinderen en de ouders (gebruik kantine, jeugdcommissie, jury enz.)

-          En natuurlijk is er alle ruimte om úw vragen te beantwoorden.

 

Graag     Tot ziens op donderdag 20 september a.s.

 Namens alle pupillentrainers en het bestuur

Fred van Gasteren