Alle leden van onze atletiekvereniging hebben vandaag per post een brief ontvangen van voorzitter René Hondelink. De strekking daarvan is helder. Een Nederlands kampioenschap voor de Masters organiseren is een mega klus. Dat lukt indien van de Cialfo-ers voldoende respons komt op de oproep om mee te helpen deze organisatie tot een succes te maken. De achterzijde van de brief bevat een opsomming van de taken en taakjes die in het kampioenschapsweekend, juni 2013, verricht kunnen en moeten worden. Het zou een hele goede zaak zijn indien zoveel mogelijk leden
de achterzijde van de brief aankruisen en z.s.m. weer terugsturen. Om het iedereen gemakkelijk te maken is een antwoordenveloppe met antwoordnummer bijgevoegd. En in de kantine staat op de bar een doos waar de formulieren ook ingestopt kunnen worden. En mochten er leden zijn die onverhoopt niet kunnen of willen meedoen, geef dat dan aan op de achterzijde van de brief en stuur die ook weer retour. Dan weten we in ieder geval dat het jullie aandacht heeft gehad. Alvast zeer bedankt voor het meedenken/meedoen!