In de aanloop naar de Clubdag 2012 is een en ander gecommuniceerd en gepubliceerd. In ons Clubblad , op onze website en in regionale week-en dagbladen waren publicaties te vinden. De aanwezigheid van de pers op de clubdag maakt dat er over de dag zelf ook in de ”vrije nieuwsgaring” berichten zijn terug te vinden. Een leuke publicatie vonden we op www.epernet.nl Van de hand van journalist Jan Stenvert een mooi beeldverslag met begeleidende tekst (check it!). Een klein stukje daar van hebben we gecopieerd:

“”Vandaag werd het evenement waarop de atleten en hun aanhang één grote familie vormen, gehouden op sportcomplex de Wachtelenberg. Het afwerken van de vele technische- en loopnummers van de talrijke groepen vormt al een dagprogramma op zich en een deel moest zelfs al eerder deze week afgewerkt worden, maar Cialfo had daar toch nog allerlei activiteiten en attracties omheen georganiseerd. Daaronder warming-ups onder leiding van fitness- en danstrainster Maureen Wellens, poffertjes bakken, een buffet, een lezing en workshop over blessurepreventie, schminken, een springkussen, een veiling onder leiding van Henk Burgmeijer ten bate van Cliniclowns die zo’n 400 euro opleverde, spelletjes, een feestelijke prijsuitreiking en een verloting waarbij twaalf plaatsen in de mand onder een heteluchtballon, die aan het begin van de avond vanaf Cialfo’s sportpark het luchtruim koos, te winnen waren.””

 

20120928clubdag

De clubdagcommissie wil graag een extra accent geven aan: één grote familie vormen. Dat komt niet alleen tot uiting door het deelnemen aan de sportactiviteiten en het nevenprogramma. Dat wordt ook mede bepaald door de inzet van de vele Cialfo-ers en andere betrokken vrijwilligers die door hun onmisbare inzet het allemaal weer mogelijk hebben gemaakt. Daarmee is het succes van de clubdag het persoonlijk succes van iedereen die, op welke manier dan ook, zijn/haar bijdrage aan het welslagen van ons Clubfeest heeft gegeven. Het is ook goed om het adagium van Cialfo hier te herhalen: “voor en door de leden!”. Met als ultiem symbool de benoeming van de vrijwilliger van het jaar. Het bestuur heeft, op voordracht van een speciaal daarvoor samengestelde commissie van ereleden van Cialfo, Joop Simmelink als vrijwilliger van het jaar 2012 mogen en kunnen benoemen. Een fantastische kandidaat voor deze eretitel. In een apart artikel zal verslag worden gedaan van Joop’s activiteiten voor onze club alsmede zijn reactie op de benoeming. Iedereen die Joop kent weet dat hij de laatste zal zijn om zich met deze benoeming op de borst te slaan. En dat versterkt in hoge mate de symbolische waarde van zijn uitverkiezing. Namelijk het markeren van een moment in het jaar waarop aan álle vrijwilligers dank wordt gezegd voor hun onmisbare bijdragen aan de instandhouding en ontwikkeling van onze aantrekkelijk en boeiende vereniging.

Noot: over de clubdag komt binnenkort ook een verslag van de Clubdagcommissie zelf. Van de zijde van Gerhard Stegeman volgt nog een fotoreportage die in een Update gepubliceerd wordt.