Maandagavond, 7 januari jl, zorgde de mooi versierde kantine het decor voor de nieuwjaarsreceptie. Voorzitter René Hondelink vroeg terecht een applaus voor Jannie Strunk die wederom voor een prachtige en creatieve aankleding van het clubhuis had gezorgd. Eveneens was er een dankbaar applaus voor de inspanningen van de Oliebollencommissie én voor de klussenploeg die een geweldige prestatie hebben geleverd i n de bouw van de indoorruimte. Voeg daarbij het overzicht (de highlights) van de in 2012 geleverde sportieve prestaties en je begrijpt onmiddellijk waarom de voorzitter met zoveel trots de terugblik presenteerde. Het bleef niet bij een terugblik. In het nabije verschiet ligt de uitdagende i nspanning voor Cialfo: de organisatie van het NK masters op 8 en 9 juni a.s. Op de volgende algemene ledenvergadering is voorzitter René statutair aftredend. Dat maakt hem de handen vrij om als voorzitter van het Organisatiecomité van dat NK de voorbereidingen met veel energie verder ter hand te nemen. Traditiegetrouw werden de goede wensen onderstreept met een toast op het nieuwe jaar. (En het bleef nog lang gezellig!)