Van de Stichting Nelly Cooman Games ontvingen we bijgaande flyer