Afgelopen vrijdag, 1 maart jl., werd in ons clubgebouw de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Door de zorg van de secretaris zal t.z.t. een verslag van deze vergadering gepubliceerd worden. Daarmee zijn de leden die niet aanwezig konden zijn, ook geínformeerd. Enkele belangrijke en/of opvallende punten die avond waren de uitreiking van de prestatiebekers, het statutair terugtreden uit de voorzittersfunctie door René Hondelink, het aantreden van Marjan de Gruyter als zijn opvolger én de overhandiging van de sleutels van het indoorgebouw door de klussengroep.

 

20130301Voorzitters

Elders op onze website hebben jullie al een introductie van en over Marjan kunnen lezen. En dat René de komende maanden zeer frekwent op de baan zal zijn te vinden in zijn functie van voorzitter van het LOC (Iokaal organisatiecomité) NK Masters. De overhandiging van de sleutels van de indoorruimte mag best als een “historisch wapenfeitje” genoteerd worden. Niet alleen vanwege de omvang van het project die de klussengroep op een geweldige manier heeft afgerond. Meer nog door het duurzame proces van overleg en besluitvorming binnen onze club waarvan een extra algemene ledenvergadering onderdeel uitmaakte. De overhandiging van de sleutels aan het bestuur was voorzien van een ludieke entourage.

Bij afwezigheid van Henk van Vemde, die door alle vrijwilligers van de klussengroep als “bouwpastor” was betiteld, werd door Frank Mensink een naambord overhandigd die vervolgens door de Cialfovoorzitter werd onthuld: “Henk’s Gym”. Kort maar krachtig en veel betekenend. Een volkomen terecht eerbetoon aan Henk van Vemde. En met “GYM” wordt de functie van het gebouw en zijn ruimte geduid. Een ruimte die waarde kan toevoegen aan de sportieve wensen van elk lid van onze vereniging. De komende weken overlegt het bestuur met alle trainers over de kwaliteit en de intensiteit van het gebruik van de gym.

 

20130301HenksGym