De Atletic Champ wedstrijd verschilt behoorlijk van een medaille wedstrijd, het is meer een soort sportdag. Op een medaille wedstrijd heb je persoonlijke resultaten en hier doe je het samen als team. Je bent hierbij ook de hele ochtend met de verschillende onderdelen bezig die 20 minuten duren, dan 5 minuten om te wisselen en dan weer het volgende onderdeel. De verschillende onderdelen zien er vaak iets anders uit en je doet ook andere onderdelen (bijv. een schuimblok voor het verspringen en hurkhoog gericht op het aanleren van de omhooggaande juiste houding voor officiële onderdelen).

20130420Champs1
Organisatorisch wordt er gewerkt met de team-kleuren rood, geel, blauw en groen. De groep van 4 kleuren doet tegelijk hetzelfde onderdeel. In totaal waren er 4 kleuren x3=12 teams. In een team zitten tussen de 6 en 12 kinderen, waarbij de B- en C+mini-pupillen in aparte teams zitten.

 ‘s Morgens om 8:15uur vertrokken we naar Kampen: Jayra, Jim, Lude, Yestin (broertje Jayra van 6 jaar) met Mariska als assistent-jury en Margrete als team-begeleiding. Om 8:45uur waren we er, eerst even plassen en startnummers op doen en dan om 9:00uur een warming-up voor onze B-pupillen onder begeleiding van een jeugd-begeleidster van AV de Sprinter uit Meppel. We vormden namelijk een gemengd team, omdat we beide ‘maar’ 3 atleten hadden. Onderhand was er nog teamleidersoverleg voor wat uitleg; helaas ook dat ouders en niet-atleten niet op de baan mochten vanwege de vele activiteiten die tegelijktijdig plaatsvinden. Voorstel aan Yestin was dan ook om mee te doen met de wedstrijd!


20130420Champs29:30    estafette voor alle teams

9:45    stoten medicienbal

10:10  hurkhoog in zandbak (max. 2x per 5cm)

10:35  vortex op gras

11:00  40 meter horden

11:20  pauze

11:45  40 meter sprint uit staande start

12:15  4 minuten meters maken

12:35  gezamelijke afsluiting & prijsuitreiking

12:50  einde


Zoals je ziet een compacte wedstrijd met veel onderdelen (niet altijd dezelfde) die op tijd afgelopen zijn!

We hoefden ons niet te vervelen: de pupillen hadden per onderdeel 20 minuten de tijd voor verschillende pogingen (bij vortex wel 10x) of minder als er geen verbetering was of je moe werd (3x bij horden/sprint). De assistent-jury meet/klokt en de teambegeleider schrijft het resultaat op, daarnaast ook bepalen volgorde atleten, stimuleren en overleg met pupillen.


20130420Champs3
Ons team is vijfde geworden bij de B-pupillen. We vonden het allemaal een geslaagde ochtend en doen de volgende keer 22 juni bij Athlos in Harderwijk weer mee. Hopelijk met een grotere groep, want zelfs Yestin is als niet-atleet enthousiast geworden voor de atletiek en hij had bij hurkhoog het team-record van 90 cm gesprongen!