De scholen zijn weer begonnen!

De bekende slogan hangt weer op de invalswegen van de dorpen: “de scholen zijn weer begonnen”. geldt niet voor onze atletiekclub. Volgens de Cialfo traditie zijn alle trainingen in juli en augustus gewoon doorgegaan. Weliswaar hier en daar wat aangepast, maar toch. Veel Cialfo leden hebben, voor zover ze niet elders op vakantie waren, hun conditie via de vereniging kunnen bijhouden. Vooral voor de jeugd bleek het een welkome afleiding in de lange vakantieperiode.

Sinds gisteren, 2 september, zijn alle trainingen weer op de bekende tijdstippen. Voor de jeugd is van belang te weten, dat ná de clubkampioenschappen de nieuwe groepsindelingen ingevoerd weten.

Hierover ontvangt iedereen tijdig bericht. En ondertussen: veel sportief plezier allemaal én……succes op school natuurlijk.