Aan de ouders/verzorgers van de Cialfo-pupillen,

Per 1 oktober zal de nieuwe indeling van de groepen een feit zijn.
Het lijkt ons een goed idee u persoonlijk te informeren over o.a. deze groepsaanpassingen.


De pupillentrainers hebben een bijeenkomst voor ouders van alle pupillen gepland op dinsdag 24 september van 18.00 tot 18.30 uur in de kantine van AV Cialfo.

Aanvullend op de info m.b.t. de nieuwe groepsindeling komt ook nog aan de orde:

-          Een korte toelichting op de inhoud van de trainingen, de opbouw enz.

-          Een toelichting op het belang van deelname aan baan- en crosswedstrijden, de inschrijving en evt. verplichtingen

-          Positie van wedstrijdsecretariaat, de trainers, het vervoer en de vaste begeleiders tijdens wedstrijden

-          Informatie over nevenactiviteiten voor de kinderen en de ouders (gebruik kantine, jeugdcommissie, jury enz.)

-          En natuurlijk is er alle ruimte om úw vragen te beantwoorden.

Graag tot ziens op op 24 september a.s.