Met de komst van John Steentjes (63) is het bestuur weer op sterkte. Nadat Marjan de Gruijter, door omstandigheden gedwongen, de voorzittershamer moest neerleggen heeft John zich bereid verklaard de zittingsperiode als voorzitter vol te maken. Hij zal dat voorlopig ad interim doen. Bij de komende algemene vergadering stelt hij zich verkiesbaar en kunnen de leden daar alsnog een beslissing over nemen. Een voorzitter functioneert immers altijd met een mandaat van de leden.

John is een goede bekende in de vereniging. Hij sport als recreant en reist daarvoor regelmatig van zijn woonplaats Elburg naar Epe. Toen in 2010 een nieuw verenigingsbestuur aantrad werd John secretaris. In de clubbladen verscheen van zijn hand ‘We hebben niet stilgezeten’. Daarmee hield hij de leden op de hoogte van de ontwikkelingen in de vereniging en het bestuur daarvan. Als leidraad gold, en geldt nog steeds, het beleidsplan van AV Cialfo. Wie herinnert zich niet de uitgangspunten: vóór en dóór leden, behoeftes van leden kennen en honoreren, open communicatie én maatschappelijke oriëntatie. Bij de NK Masters, afgelopen jaar, heeft onze vereniging laten zien over zowel organisatiekracht als voldoende ondersteunende vrijwilligers te beschikken. John trad op als secretaris van het organisatiecommité.

In het dagelijkse leven werkte John eerst in het basisonderwijs en later in het hoger beroepsonderwiis. Hij bouwt deze werkzaamheden nu af waardoor meer tijd beschikbaar is voor onze sportvereniging. Het beleidsplan loopt nog tot en met 2015. Daarin liggen nog voldoende uitdagingen voor het bestuur, de commissies en de leden. Het roept ook de vraag op hoe de vereniging er uit wil zien in de jaren erna. Het leiden en begeleiden van deze ontwikkelingen ziet John als een uitdaging. Hij heeft dat al eens eerder gedaan als voorzitter van AV Pijnenburg te Soest. 

We verheugen ons op een goede samenwerking.

Het bestuur van AV Cialfo.