Cialfo treedt in deze winterperiode als gastheer op voor de cursus “Scheidsrechter” van de Atletiekunie. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van ruim 2,5 uur. Daarnaast zal enige uren besteed moeten worden aan voorbereidingen en zelfstudie. De cursus wordt tijdens een zesde dagdeel afgesloten met een examen.

De scheidsrechter maakt deel uit van de wedstrijdofficials van een wedstrijd. Naast controle en instructies vooraf is de belangrijkste taak: toezien op het correct naleven van de regels en het nemen van beslissingen, alsmede het omgaan met deze beslissingen. Kennis en vaardigheden liggen op het gebied van reglementskennis en interpretatie op het gebied van communicatie.

Bijgaande foto is gemaakt tijdens de 3e bijeenkomst in ons clubgebouw. Namens Cialfo doen 4 clubleden mee waardoor het jurycorps van Cialfo op dit taakgebied een zeer gewenste aanvulling krijgt.

20131216CursusWL