Algemene Ledenvergadering

Jl. vrijdagavond werd in ons clubhuis de Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. De ALV is het moment waarop het bestuur van Cialfo verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en het beheer van de financiën van de club in het achter ons liggende jaar. Ook worden afspraken gemaakt over de plannen voor 2014. Bijzondere agendapunten waren de uitreiking van het “jubileumglas” aan 4 leden (Christiaan Scheepers, Adri Nederlof, Barend Bosman en ElbertJan van Laar) die hun 25-jarig lidmaatschap hebben bereikt en de uitreiking van de Prestatie-wissel beker aan 26 atleten (zie lijstje hieronder). Statutair aftredend waren de bestuursleden Jan Baack en Robert vd Hulst. Jan werd herkozen en in de plaats van Robert, die zich niet herkiesbaar had gesteld, werd Mariska Werler benoemd. Interim voorzitter John Steentjes werd door de ALV officieel in de functie van voorzitter benoemd.  Van de ALV van afgelopen vrijdag komt binnenkort een concept verslag beschikbaar.

Enkele foto’s van de hand van Gerhard Stegeman:


De prestatiebekers van 2013:

 

Categorie

Naam

onderdeel

prestatie

punten

 
C-Pupillen J

Julien Derksen

40 meter

7.3

488

 
C-Pupillen J

Oscar v.d. Wetering

40 meter

7.3

488

 
C-Pupillen M

Susanne Gruben

40 meter

7.7

392

 
C-Pupillen M

Madelief Bijsterbosch

40 meter

7.7

392

 
B-Pupillen J

Diederik Overeem

40 meter

7.20

508

 
B-Pupillen M

Jayra Bijsterbosch

40 meter

7.20

508

 
A-Pupillen J

Bram v.d. Mars

hoogspringen

1.25m

526

 
A-Pupillen M

Desi van Emmerik

1000 meter

3.25.80

607

 
D-Junioren J

Rick Stegeman

hoog springen

1,57m

697

 
D-Junioren M

Amber Schuchard

hoogspringen

1.40 meter

541

 
C-Junioren J

Marten Boeve

kogelstoten

8.41m

477

 
C-Junioren M

Elsbeth Noppers

600 meter

1.54.00

469

 
B-Junioren J

Thomas Spierenburg

100 meter

13.40

323

 
B-Junioren M

Gerber Loman

1000 meter

3.07.30

758

 
A-Junioren J

Arend-Jan Spierenburg

400 meter Horden

55.48

832

 
A-Junioren M

Manon Eggink

Hoogspringen

1.40 meter

615

 
Senioren M

Piet de Wildt jr

5000 meter

18.59.0

451

 
Senioren V

Willemijn van Laar

400 meter Horden

1.06.99

758

 
M35

Bas van Beek

1000 meter

2.58.0

498

 
M40

Gerard Kroes

5000 meter

17.15

581

 
V40

Marion Hofenk

1000 meter

3.31.0

557

 
M45

Louis Bouwmeester

5000 meter

20.44.3

291

 
M50

Rob Philipsen

5000 meter

20.32.0

305

 
M55

Tjibbe de vries

5000 meter

18.16.0

485

 
M60

Hans Vagevuur

5000 meter

25.25.7

26

 
M65

Jan Baack

5000 meter

24.49.8

55