Zoals wellicht bekend  wordt ieder jaar, in de laatste week van april, de aandacht gevraagd voor (het belang van) sport en bewegen.
Het is een landelijke actie waaraan met het trefwoord “nationale sportweek” bekendheid wordt gegeven.
Kijk voor de algemene info op: www.nationalesportweek.nl
De folder over de sportweek staat hier.  De poster over de sportweek staat hier.

Evenals in voorgaande jaren doet Cialfo ook met de actie mee middels het aanbod van “open trainingen” op 2 avonden.
Aan Open Trainingen zijn we wel gewend.  Cialfo kent immers al de gratis “kennismakingstrainingen” waar het hele jaar door veel gebruik van wordt gemaakt.
De eerste open training is dinsdag 22 april tussen 18.00 en 20.30 en richt zich op de leeftijdsgroep tussen 7 jaar en 15 jaar.
De tweede is op woensdag 23 april tussen 19.00 en 20.30 uur en richt zich op geïnteresseerden vanaf 16 jaar.  Alle trainers zijn per email geinformeerd.