Nog een nagekomen bericht van "master" Gerard Kroes .Op de baan in Heerde  liep hij op de avondwedstrijd van 22 april jl.  een 3000 meter in een nieuw PR 9:50,8   Hij werd 3e op dat onderdeel.! Met die tijd liep  Gerard maar liefst 15 seconden van zijn oude toptijd uit 2007 er af. 

20140422heerde