In bijgaande link vindt u de nieuwsbrief van de Eper buurtsportcoaches voor mei 2014 met o.a. een verslagje van de Nationale Sportweek