Het is deze weken feestelijk druk op de scholen van het voortgezet onderwijs.   De gelukkige geslaagden krijgen allemaal hun diploma uitgereikt.   Het goede moment voor Cialfo om ook diploma’s te presenteren .  Het daarbij behorend examen, na voltooiing van de EHBO opleiding,  had al in april jl plaatsgevonden. In die maand was ook de uitslag al bekend en toen had voorzitter John Steentjes direct zijn felicitaties en kadootjes overhandigd aan  Renee Temmen, Gerber Loman,  Lisanne Maasland en  Amber Jurriëns ( van links naar rechts op de foto) en Steven Geerts.  Bij de officiële overhandiging van het diploma sprak John zijn waardering uit voor de geleverde inspanningen en de waardevolle betekenis daarvan voor onze vereniging.

20140612 ehbodiploma

Voorzitter John Steentjes met de trainers die geslaagd zijn voor hun EHBO diploma