Voor de meeste van jullie een herkenbaar beeld op de atletiekbaan: het tegen de richting in  lopen op de baan.

Afgezien van de irritatie die dat bij sporters oproept, leidt het met regelmaat tot gevaarlijke situaties.  Ook vorige week ging het een paar keer mis. Al vaker is door trainers en bij sporters gevraagd niet meer tegen de richting in op de baan te lopen. Het blijkt echter een “hardnekkig” verschijnsel te zijn.  Hoopvol is dat  sporters op de maandagavond en woensdagavond er al redelijk goed rekening mee houden. Het kan dus wel…………

Helder is dat niemand van Cialfo wordt benadeeld in zijn/haar sportbeoefening indien normaal in de gebruikelijke richting (linksom) op de baan wordt gelopen.  Dit geldt in versterkte mate nu er alle gelegenheid is om, indien gewenst of noodzakelijk, op de grasstroken rond de baan rechtsom te lopen.

Inmiddels zijn alle trainers gevraagd aandacht te geven aan het “fenomeen” van tegen de richting in lopen. Gelet op het veiligheidsaspect is op de eerstvolgende bestuursvergadering het onderwerp geagendeerd.