Het moest er een keer van komen. Enkele jaren geleden had Berend Knippenberg al eens zijn afscheid als trainer aangekondigd.  Een onverwachte vacature bij een trainingsgroep maakte dat hij toch maar verder ging. En dat deed hij overigens met plezier.  Het is alweer negentien (19!) geleden dat Berend het trainersstokje overnam van Mar Kwakernaak. De doelgroep voor Berend was en is al die tijd de recreatieve loper geweest. Zowel in de woensdagavondgroep als, afwisselend,  de groep die op dinsdagavond vanaf 20.00 uur de training ging doen.  Berend was van behoorlijk wat markten thuis. Waar de dinsdagavondgroep zich kenmerkt door zijn samenstelling, namelijk alleen maar mannen, had de woensdagavondgroep in zijn tijd  een heel groot damesgehalte.  De overeenkomsten  van beide groepen waren de trouwe opkomst én de volgzaamheid van de sporters. En volgzaamheid is vooral positief bedoeld: iedereen volgde op zijn/haar niveau de opdrachten van de trainer. En na de inspanning keerde iedereen weer tevreden huiswaarts.  Tussen de groep was er ook wel een groot verschil. Waar de “mannengroep” op de dinsdagavond veelal zwijgzaam de opdrachten afwerkte was de woensdagavond ook een platform voor de sporters om de wereldse en lokale problemen te bespreken en de  laatste nieuwtjes uit te wisselen.  In beide omstandigheden leverde Berend onverstoorbaar zijn programma’s af.

20141216Berend
Berend zet er dus nu definitief een punt achter, nl stoppen m.i.v. 1 januari 2015.  Op 8 december jl heeft het bestuur afscheid van Berend genomen en hem te midden van zijn dinsdagavondgroep in de bloemetjes gezet.  Die avond was ook zijn laatste training. Deze decembermaand gaat hij op uitnodiging van “zijn” groep gezellig uit eten.  Mooie markeringsmomenten voor het afscheid van deze trainer.