Maandagavond, 5 januari  jl  werd in ons clubhuis de nieuwjaarsreceptie gehouden.  Voorzitter John Steentjes verwees allereerst naar het prachtige decor van het interieur van het clubgebouw: de sfeervolle kerstversieringen die overal waren aangebracht en waarvan het de laatste dag was om er nog van te genieten.  Ontwerp en inrichting waren wederom van de hand van Jannie Strunk. Zij werd met luid applaus dank gezegd voor haar inspanningen.  Eigenlijk was John, ter wille van de tijd,  helemaal niet van plan namen te gaan noemen.  Daarvoor zijn er teveel Cialfo-ers druk geweest om als vrijwilligers te helpen onze club draaiende te houden. Hoewel, teveel blijkt toch veelal  niet genoeg.  Er zijn altijd wel dingen die (ook) gedaan kunnen worden.   Toch nog wel een andere naam noemen: Mia Leurs.  Slechts één uur voor aanvang van de nieuwsjaarsreceptie bleek Mia door het gemeentebestuur van Epe tot vrijwilliger van het jaar 2014 van de gemeente Epe  te zijn benoemd. Fantastisch.  Dat Cialfo daar erg trots op is spreekt vanzelf.  Mia was immers op de Clubdag 2014 al benoemd en gedecoreerd als “Cialfo vrijwilliger van het jaar”.  

Vooruitblikkend in het nieuwe jaar werd door de voorzitter enkele items benoemd die binnenkort op de bespreekagenda van onze club staan.  2015 is het laatste uitvoeringsjaar van het huidige Beleidsplan. Betekent dat in de komende periode lijnen worden uitgezet voor een volgend beleidsplan. De uitvoering daarvan start dan in 2016.  Inmiddels zijn er al enkele “brainstormsessies” geweest.  Als gevolg daarvan zijn er contouren geschetst van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.  Op de Algemene Ledenvergadering van 13 februari a.s. zal een en ander aan de orde komen.

Tenslotte volgde een toast op het nieuwe jaar waarna het nog lang gezellig toeven was in de sfeervolle kantine.

20150105Receptie