Vrijdag jl   hield Cialfo haar jaarvergadering in ons clubhuis.. Een belangrijk moment in die vergadering was de uitreiking van de prestatiebekers aan 23 atleten.  En drie van die atleten verrichten hun topprestatie bij een bijzondere gelegenheid: de nationale kampioenschappen.

20150213Alv
Zo werd Arend-Jan Spierenburg  (links op de foto) nationaal juniorenkampioen op de 400 meter horden, werd René Hondelink 1e bij het hoogspringen op het NK Masters en was het Desi van Emmerik die bij de 1000 meter Indoor van de D junioren  als 1e van Nederland over de fi nish kwam.

(klik hier voor het overzicht van winnaars 2014 van de prestatiebekers).

Ook behaalden 3 leden van Cialfo in 2014 hun 25 jarig lidmaatschap van onze club, nl  Marike Kanis, Henk van ’t Erve en Jaap Kooiman.  Henk en Jaap konden niet aanwezig zijn waardoor Marike extra aandacht van de voorzitter kreeg toen zij in de bloemetjes werd gezet.

Ook was er wisseling in het bestuur.  De statutair aftredende bestuursleden Cor van Emmerik en Fred van Gasteren  waren niet herkiesbaar.  Op voordracht van het Bestuur werd Karen van de Berg in één van de vacatures benoemd. Voor de 2e vacature wordt nog naar kandidaten gezocht.

Een dezer dagen worden de concept notulen van de ledenvergadering op de site geplaatst.