Van de Eper buurtsportcoaches ontvingen we bijgaande nieuwsbrief en breedtesport kalender met o.a. informatie over het sportcafé dat in januari bij Cialfo plaats vond en sportieve activiteiten voor en door de Eper schooljeugd.