5km

Saskia Schutte          1e 40V+ 19:23

Anne van Schuppen  2e 50V+ 21:25