Wat een stralende clubdag hebben we gehad. We hebben weer laten zien hoe we sportiviteit en clubgevoel kunnen combineren. Vooral de jeugd was deze dag goed vertegenwoordigd. Het programma werd ons voorgeschoteld door de Clubdagcommissie (CDC) i.s.m. en aangevuld door de Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC). De organisatie bood een strak georganiseerd programma dat afgesloten werd door een buitengewoon vlammend spektakel – zie de foto’s op onze website - en een heerlijke Chinese maaltijd. Alles ging schoon op. Dank verdienen alle leden voor hun inzet en betrokkenheid bij onze vereniging. In het bijzonder de vele vrijwilligers die meegeholpen hebben om deze dag tot een succes te maken.

20150926Vuurspuwer

Vrijwilliger van het Jaar 2015

We zijn inmiddels vertrouwd met het kiezen van de vrijwilliger van het jaar. Afgelopen jaren werden Gerhard Stegeman (2011), Joop Simmelink (2012), Ruben Zwarts (2013) en Mia Leurs (2014) gehuldigd. Een speciale commissie beoordeelde ook dit jaar de voordrachten en maakte de keuze bekend op de clubdag. Pas tijdens het voorlezen van de volgende tekst werd duidelijk om wie het nu gaat, ook voor de gekozene zelf.
 • Al bijna 20 jaar lid van AV Cialfo.
 • Actief als vrijwilliger direct vanaf het begin, aanvankelijk daar waar hulp nodig was, spoedig daarna als vrijwilliger met een vast, breed takenpakket; dus al ruim 15 jaar vrijwilliger!
 • Maar ondanks die vaste taak altijd bereid ook bij andere activiteiten en werkzaamheden in te springen.
 • Neemt als het nodig is een snipperdag op. Bij voorbeeld voor organisatie van de schoolsportdag.
 • Draagt vereniging positief naar buiten uit, o.a. door actief te zijn bij de organisatie van wedstrijden in de regio.
 • Activeert zo nodig zelfs zijn naaste familieleden.
Enkele taken uit het omvangrijke pakket:
 • Is bij alle coopertesten organisator/tijdwaarneming/ rondenteller.
 • Coördinator bij aantrekken juryleden en van posten bij wegwedstrijden.
 • Organisatie en leiding bij de wegwedstrijden: voor juryleden functieboekjes per post maken en uitdelen hesjes.
 • Aanvragen vergunningen per wedstrijd.
 • Opzetten/ gereed maken waterposten/afzettingen.
 • Opbouw en afbouw bij jaarlijkse indoorwedstrijd.
 • Organiseert van alles voor crosswedstrijden, bv. grondboor, schaftkeet etc.
 • Coördineert alles rondom de 6-uursloop.

Hij, dat kan nu wel verklapt worden, is een voorbeeld voor ieder Cialfo-lid als het gaat om betrokkenheid, inzet en uitstraling.
Het kan niet anders of we hebben het over Johan Logtenberg hij is de Vrijwilliger van het Jaar 2015!

20150926Johan

Afscheid jeugdtrainers

AV Cialfo dankt Renee Temmen, Amber Jurriëns en José Bosch voor hun inzet als trainers. Al vele jaren zijn zij lid van de club en door aanvullende trainerscursussen te volgen waren zij in staat onze pupillen training te geven. Sinds 2011 heeft Renee zich ingezet voor verschillende groepen, nu vooral de mini en C-pups. Amber was sinds 2012 trainster en heeft vooral de B-pups onder haar hoed gehad. José startte in 2011 als trainster en leidde de A-pups.
Renee en Amber waren aanwezig op de clubdag en werden door de voorzitter en de pupillen bedankt.

20150926Trainers