De stukken voor de ALV van 24 februari a.s. zijn beschikbaar. Klik hier om ze te downloaden.

PosterALV