Vandaag, 20 oktober, was de dag van het All-round Kampioenschap oriënteren in Diever.
Een ploeg van 13 Cialfo-atleten was daar vertegenwoordigd en alle atleten hebben hun best gedaan het soms moeilijke parkoersen goed te volbrengen.
All-round is geen gewone ol-loop, maar een loop met extra handicaps; handicaps die een beroep doen op je oriënteringsvaardigheid. Daar was nog niet iedereen aan toe, zodat sommigen een gewone loop liepen of hulp hadden van een ‘schaduw-loper’. Dat betekende dan echter ook dat je niet voor de ‘prijzen’ in aanmerking kon komen. Maar dat betekende niet dat de prestaties daarom minder waren. Alle Cialfo-atleten/-atletes hebben goed gepresteerd.

Voor de familie van Emmerik was het een nieuwe ervaring; Cor had al wel vaker gelopen, maar nog niet zoveel dat dit hem makkelijk afging. Desi, Emma, Jim en Sam deden voor het eerst mee en hebben vooral ‘geproefd’ aan het oriënteringslopen. Voor Jim en Sam met als resultaat een aanmoedigingsmedaille!


Over proeven gesproken; de appeltaart van Deborah en Jim smaakte naar meer!

Moeder en dochter Loman, Gerber en Margrete dus, liepen, evenals Renée, als hinden door het bos. De foto mag daar van getuigen. Voor Gerber en Renée resulteerde dat in een medaille.

Ja, het lijkt een echte familiesport te worden; de familie van der Hulst, Robert, Rolf en Eva waren ook van de partij. Eva en Rolf liepen buiten het kampioenschap een gewone ol-route, met voor Eva een prima resultaat en voor Rolf wel een snelle tijd, maar helaas een ‘mp’ (= mist post; en dan is alles verloren).
Robert liep een degelijke 4,5 km zonder enkele fout; zo langzamerhand een ‘kenner’ van deze mooie sport.

Dan de twee AOW-ers in het gezelschap, Jan en Frank. Zij liepen de 7,5 km All-round.
Voor Jan heeft het oriënteren weinig verrassingen meer, maar vandaag toch nog wel. Twee ‘instinkers’ waren net teveel voor een goed klassering. Wat waren die instinkers? Twee posten staan vlak bij elkaar en je weet niet op voorhand welke je hebben moet; dat moet je aflezen uit de postomschrijving die je bij je hebt. En dat valt niet mee, zal Jan nu beamen.
Frank, met veel meer ervaring in de loop der jaren, kwam hier wel uit, maar liet een behoorlijke steek vallen in het begin van het parkoers. Op het meest makkelijke traject vergiste hij zich in een bosperceel, met als gevolg vele extra meters lopen.
Maar al met al een geslaagde ol-loop voor iedereen.

20121020-allround1 20121020-allround2
Jonge, en oudere, hindes in het bos! 20121020-allround3

 

De race is gedaan, wachten op de uitslag en nog napraten over de ‘juiste’ route.

 

 

Hieronder de kaart van de 7,5 km all-round met uitleg van de ‘moeilijkheden’.

 


 20121020-allround6

Post 1,2,3 gewone ol a.d.h.v de kaart. Bij post 4,5 en 6 zijn alleen de hoogtelijnen aangegeven, de rest is wit.
Post 7,8 en 9 bevinden zich in ‘vensters’, alleen in de omgeving van de post kun je zien hoe het terrein eruit ziet.
Op de kaart waar post 11, 12 en 13 liggen zie je geen paden, maar als extra handicap staan er bij de post 2 posten en moet je a.d.h.v. de postomschrijving weten wat de goede post is (deze posten hebben geen nummers).
Tenslotte moet je post 17,18,19 en 20 vinden op memory, d.w.z. je mag voor elke post op een kaartje kijken waar je heen moet, maar daarna moet je daar ‘uit je hoofd’ heen lopen