Aanvullende info dd. 23 mei 2013

Er is aanvullende informatie over de NK Masters beschikbaar.

Melden (startnummer- en meldbureau)  

Op het NK indoor is dit jaar goede ervaring opgedaan met de wijze van verstrekking van de startnummers. De wedstrijdorganisatie van het NK in Epe zal deze procedure overnemen, hetgeen betekent dat meldkaartjes niet meer gebruikt zullen gaan worden.

De startnummers moet iedere atleet persoonlijk afhalen bij het startnummerbureau, aan het begin van het bijveld. Het startnummerbureau zal geopend zijn vanaf 09.00 uur. Daar ontvangt de atleet een envelop met startnummers, en een overzicht van de ingeschreven onderdelen.

Uiterlijk 1 uur vóór aanvang van ieder ingeschreven wedstrijdonderdeel moet de atleet zich bij het meldbureau hebben gemeld. Deze is  te vinden naast het startnummerbureau aan het begin van het bijveld. De atleet moet, op het meldformulier, persoonlijk een handtekening zetten achter zijn naam en het tijdstip van tekenen vermelden. Deelnemers aan het hink-stap-springen moeten op het meldformulier ook aangeven vanaf welke afzetbalk zij gaan springen. Bij het opstellen van de jurylijst kan daar rekening mee worden gehouden. 

Melden voor een eventuele finale, waarvoor series zijn afgewerkt, moet in de callroom gebeuren volgens de meldtijden van de callroom. De 1e meldings-  en callroom tijden worden later bekend  gemaakt op de website. Atleten die te laat dreigen te komen voor de eerste melding (bijv. door files) kunnen telefonisch contact opnemen met 06 27620430.

Het niet of niet tijdig tekenen van de deelnemerslijst c.q. niet tijdig melden in de callroom betekent NIET DEELNEMEN!

Voor alle onderdelen geldt dat als je je gemeld hebt en daarna zonder geldige reden toch niet deelneemt, je wordt uitgesloten van verdere deelname (art. 142, lid 4 WR) aan dit NK. Niet deelnemen aan een volgende ronde zonder geldige reden, betekent uitsluiting van deelname aan alle volgende onderdelen van de wedstrijd. Het afmelden voor een volgende ronde dient te gebeuren bij het meldbureau.

Call room

De atleten moeten zich uiterlijk melden in de callroom:
  • looponderdelen: 10 minuten voor aanvang van de serie/finale
  • technische onderdelen (m.u.v. polshoog): 30 minuten voor aanvang van het onderdeel
  • polsstokhoogspringen: 45 minuten voor aanvang van het onderdeel
Wanneer een deelnemer bezig is met een onderdeel en zich op hetzelfde tijdstip moet melden in de callroom voor een volgend onderdeel, dient dit door de atleet zelf bij de melding van het eerste onderdeel in de callroom te worden aangegeven. Hij/zij dient wel op tijd bij het volgend onderdeel aanwezig te zijn.

De callroom bevindt zich naast het clubgebouw (zie bewegwijzering). Kledingstukken die voorzien zijn van niet toegestane reclame-uitingen mogen niet gedragen worden.

De organisatie wijst de deelnemers er op dat het alleen bij de technische onderdelen toegestaan is een tas, zonder reclame uitingen, mee te nemen naar het wedstrijdterrein. Andere tassen zijn niet toegestaan. Vanuit de callroom vertrekken de deelnemers gezamenlijk met de betreffende jury naar het wedstrijdterrein.

Let op!

Bij Nederlandse kampioenschappen is het dragen van het bij de Atletiekunie geregistreerde verenigingstenue (clubkleding) verplicht. Apparatuur, zoals een mobiele telefoon, mp3-speler, ipod, fototoestel e.d. mogen niet meegenomen worden naar het wedstrijdterrein.

Aanvangs- en vervolghoogten

Hoogspringen:
Vrouwen:          1.15-1.20-1.25-(+3)-1.28-1.31-1.34-1.37-(+2)1.39-1.41-1.43-enz.
Mannen 45:       1.35-1.40-1.45-1.50-(+4)-1.54-1.58-(+3)-1.61-1.64-1.67-1.70-(+2)-1.72-1.74-enz.
Mannen 55-65:  1.15-1.20-(+4) 1.24-1.28-1.32-(+3)-1.35-1.38-1.41-1.44-(+2)-1.46-1.48-1.50-enz.

Polshoogspringen:

Alle categorieën: 1.80-2.00-(+10)-2.10-2.20-2.30-2.40-(+5)-2.45-2.50-2.55-enz.