Nieuws over NK Masters 2013

Aanvullende info dd. 23 mei 2013

Er is aanvullende informatie over de NK Masters beschikbaar.

Melden (startnummer- en meldbureau)  

Op het NK indoor is dit jaar goede ervaring opgedaan met de wijze van verstrekking van de startnummers. De wedstrijdorganisatie van het NK in Epe zal deze procedure overnemen, hetgeen betekent dat meldkaartjes niet meer gebruikt zullen gaan worden.

De startnummers moet iedere atleet persoonlijk afhalen bij het startnummerbureau, aan het begin van het bijveld. Het startnummerbureau zal geopend zijn vanaf 09.00 uur. Daar ontvangt de atleet een envelop met startnummers, en een overzicht van de ingeschreven onderdelen.

Uiterlijk 1 uur vóór aanvang van ieder ingeschreven wedstrijdonderdeel moet de atleet zich bij het meldbureau hebben gemeld. Deze is  te vinden naast het startnummerbureau aan het begin van het bijveld. De atleet moet, op het meldformulier, persoonlijk een handtekening zetten achter zijn naam en het tijdstip van tekenen vermelden. Deelnemers aan het hink-stap-springen moeten op het meldformulier ook aangeven vanaf welke afzetbalk zij gaan springen. Bij het opstellen van de jurylijst kan daar rekening mee worden gehouden. 

Melden voor een eventuele finale, waarvoor series zijn afgewerkt, moet in de callroom gebeuren volgens de meldtijden van de callroom. De 1e meldings-  en callroom tijden worden later bekend  gemaakt op de website. Atleten die te laat dreigen te komen voor de eerste melding (bijv. door files) kunnen telefonisch contact opnemen met 06 27620430.

Het niet of niet tijdig tekenen van de deelnemerslijst c.q. niet tijdig melden in de callroom betekent NIET DEELNEMEN!

Lees meer: Aanvullende info dd. 23 mei 2013

Screening NK Masters voltooid

Vandaag (21 mei 2013) is de screening voor de NK Masters 2013 voltooid.

Klik hier voor de deelnemerslijsten:

Klik hier voor de mannen

Klik hier voor de vrouwen

Het uiteindelijke aantal deelnemers is ca 410 personen met in totaal ca 780 starts. Daar zijn we als organisatie zeer blij mee.

Helaas zullen dit jaar (net als vorige jaren) de Nederlandse Kampioenschappen voor een aantal onderdelen bij met name de jongste categorieën (M35, V35) niet doorgaan, omdat er te weinig aanmeldingen waren en een samenvoeging met een naastgelegen categorie niet mogelijk was. We vinden dat erg jammer, maar we moeten ons natuurlijk wel aan de reglementen houden.

Daar waar mogelijk bieden we de deelnemers uit deze categorieën de mogelijkheid om toch (buiten mededinging) mee te doen aan de wedstrijd.

Alle mensen waarvan een onderdeel niet doorgaat of die buiten mededinging mee kunnen doen hebben hiervan op 21 mei bericht gehad op het email adres dat ze bij de aanmelding hebben doorgegeven.

 

Inschrijving NK Masters 2013 geopened

De inschrijving voor de NK Masters 2013 is vanaf nu geopend.
Klik op deze link voor meer informatie.

Dinsdag 13 mei 2013, nog 4 dagen te gaan!!!

Uit ervaring weten we dat een aantal masters vaak tot het allerlaatste moment wacht om zich in te schrijven. Twijfel over hun fysieke conditie en/of over de keuze van de onderdelen. Tot op heden hebben we een aantal namen van ons bekende masters nog niet op de deelnemerslijst aangetroffen. De wedstrijdorganisatie wil deze masters attent maken op de sluitingstermijn op 17 mei om 23:59 en ze aanmoedigen om zich voor dit kampioenschap in te schrijven. 

De masters en de wedstrijdorganisatie met zijn vele vrijwilligers zijn erbij gebaat dat er weer een mooie en spannende competitie zal gaan plaatsvinden van een hoog niveau.

Wij kunnen u overigens melden dat vele masters zich al op de deelnemerslijst hebben laten plaatsen. De screening moet dan nog wel plaatsvinden, maar  teller staat momenteel (13-5 22:30) op:

  Personen Onderdelen
Mannen 178 329
Vrouwen 52 111
Totaal 230 440


In 2011 spande Haag Atletiek de kroon met 431 deelnemers. Dus masters sluit u aan en laten we er een mooi kampioenschap van maken.

Definitieve dagindeling NK Masters bekend

De definitieve dagindeling voor het NK is bekend.
Er is weinig veranderd ten opzichte van de voorlopige indeling.
Alleen het onderdeel Speerwerpen voor de mannen is verplaatst naar de zaterdag en het onderdeel Speerwerpen voor de vrouwen is verplaatst naar de zondag.

Klik hier voor het programma van de zaterdag
Klik hier voor het programma van de zondag